Nielen ochrana životného prostredia

26.nov 2013

Nielen ochrana životného prostredia

Miesto, kde sa do Šidiny vlievajú odpadové vody

Miesto, kde sa do Šidiny vlievajú odpadové vody

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi, presnejšie v rokoch 1989 a 1990, Miestne spoločenstvo Šíd celkovú sumu ročného samozdanenia usmernilo na doriešenie problému s úpravou koryta potoka Šidina v meste, čiže v dĺžke vyše dvoch kilometrov. Keďže sa do Šidiny vtedy vlievali všetky odpadové vody v meste, súbežne sa začala výstavba ústredného potrubia na odvádzanie odpadových vôd, ktoré je dodnes vo funkcii. Radosť Šíďanov z  konečne zriadeného a vybetónovaného koryta Šidiny trvala však krátko. Mnohí občania pokračovali v starých zvykoch a do Šidiny vypúšťali a vyhadzovali všetko, čo nepotrebovali. Tak sa nové koryto zakrátko stalo obrovskou depóniou. Márne bolo úsilie zamestnancov Miestneho spoločenstva a obecných orgánov, aby sa tento problém nejako riešil. Zvyky boli silnejšie od zákona.

Viditeľný pokrok sa dosiahol v uplynulých troch rokoch, vlastne odvtedy, čo Miestne spoločenstvo utvorilo skupinu zamestnancov, ktorí sa predovšetkým majú starať o to, aby Šidina zostala čistá. Teraz však znovu vyplávali na povrch problémy z minulosti, ktoré počas rokov neboli doriešené. Jeden z nich je aj vlievanie odpadových vôd z jednej časti mesta priamo do otvoreného riečneho koryta. O tom, s akými problémami a smradom zápasia občania, ktorých domy sú v blízkosti Šidiny, netreba ani hovoriť. Ale treba povedať, že v konkrétnom prípade zlyhala obecná inšpekcia, ktorú Miestne spoločenstvo upozornilo na problém, že je potrubie z jednej obytnej časti pripojené na kolektor povrchových a nie odpadových vôd, ale nič nepodnikla v smere nápravy. Sú obavy, že sa ani v dohľadnej dobe problém nedorieši a že Šíďania v strede mesta pred reprezentačnými budovami, akými sú športové objekty pri športovej hale, budú naďalej mať pramenisko smradu a znečisťovania životného prostredia.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs