Ocenené divadelné predstavenie v Petrovci: Opera ultima

26.nov 2013

Ocenené divadelné predstavenie v Petrovci: Opera ultima

Herci Újvidéki Színház aj na divadelných doskách v Petrovci

Herci Újvidéki Színház aj na divadelných doskách v Petrovci

Na javisku Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci si miestni milovníci Tálie, ale aj tí z bližšieho okolia v nedeľu 24. novembra mohli pozrieť predstavenie, ktoré vo Vojvodine v tomto roku bolo vyhlásené za najlepšie. Ide o hru Opera Ultima v réžii Kokana Mladenovića, s ktorou v Petrovci hosťovalo Újvidéki Színház – Novosadsko pozorište. Opera ultima vznikla podľa textov Bon Marchého Barbier zo Sevilly a Figarova svadba, s dopísanými scénami a v dramatickej úprave Katy Gyarmatyovej a samotného režiséra, pre ktorú originálnu opernú hudbu a osobitnú kreáciu napísala Irena Popovićová.

Hra v dvoch častiach je v podstate súčasným čítaním klasickej predlohy a predvedenie po maďarsky osemnásťčlenného hereckého kolektívu zachytáva všetky neduhy súčasného života v našej krajine a súčasného života vôbec. Pre lepšie sledovanie deja diváci na strope javiska mali možnosť sledovať preklad v srbčine. Prvá časť sa zakladá na Rossiniho opere, ale inovovaná o aktuálne prvky, kým v druhej časti je komická opera v podstate využitá na to, aby sa hra dostala k otázkam súčasného mravného kódexu v spoločnosti.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs