Fujara naša slovenská

26.nov 2013

Fujara naša slovenská

Zanietení seminaristi s predsedníčkou Katarínou Mosnákovou

Zanietení seminaristi s predsedníčkou Katarínou Mosnákovou

Jedinečné zvuky fujary sa od 15. do 17. novembra rozliehali miestnosťami SKC P. J. Šafárika, kde prebiehal 1. fujarový seminár v Srbsku pod názvom Fujara naša slovenská. Seminár organizovalo Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika a viedol ho osvedčený fujarista Milan Korístek zo Slovenskej republiky. Je to i úspešný výrobca fujár, za čo získal vysoké ocenenia Instrumentum Excellens a Zlatá fujara.

V areáli Šafárika sa v spomenutý víkend desiati mladí záujemcovia snažili naučiť základom hry na fujare, tiež získať poznatky o postupoch jej výroby, používaní, ladení, pestovaní a tradovaní. Lektora Milana Korísteka, cimbalistu Zdenka Černáka a seminaristov privítala predsedníčka centra Katarína Mosnáková a zaželala všetkým úspešnú prácu, veľa odvahy a vytrvalosti. Prednášky prebiehali v príjemnej vyučovacej atmosfére a v priateľskom duchu, vzhľadom na to, že medzi účastníkmi boli takí, čo sa s fujarou stretli prvýkrát.

Lektor najprv frekventantom podal teoretické poznatky o fujare, jej pôvode, výrobe, fyzikálno-akustických vlastnostiach, údržbe nástroja a jej špecifikách. Postupne sa dopracovali k praktickej časti seminára, kde sa potrápili s prvými rozfukmi, zvukovým ladením a prvými náčrtmi interpretácie ľudových piesní.

V sobotu večer seminaristi pripravili program, kde predviedli zdolané a upevnené základy v hre na fujare. Zahrali a zaspievali niekoľko tradičných slovenských podpolianskych piesní Horou, horou, Idem, idem, lebo misím, Na tichej doline, Na kráľovej holi a naučili sa niektoré piesne iných žánrov Ave, Mária, Óda na radosť, Amazing grace, ktorú zaspievala Anna Zorňanová za hudobného sprievodu fujaristov. Pri niektorých piesňach fujaristov sprevádzal cimbalista Zdenko Černák a ku nezvyčajným umeleckým prejavom u nás prispela dievčenská spevácka skupina SKC P. J. Šafárika a zaspievala Pri varadínskej kasárni s fujarovým orchestrom.

Program moderovala predsedníčka K. Mosnáková, ktorá udelila diplomy za účasť, ako podnet k ďalším seminárom. Členovia Šafárika sa nesmierne tešia z vydarenej práce, lebo vynaložili veľké úsilie, aby sa táto činnosť kvalitne a na úrovni pripravila a realizovala.

Za úspešný, a dúfame nie posledný realizovaný projekt, vďaka patrí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý ho finančne podporil. Snáď najväčšiu radosť šafárikovci majú z fujary, ktorú tiež získali týmto projektom a ktorá pribudla k hudobným nástrojom šafárikovského orchestra.

Aneta Lomenová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs