Historický kalendár – 26. novembra

26.nov 2013

1855 – v Carihrade zomrel poľský básnik, dramatik a politický činiteľ Adam Mickiewicz, predstaviteľ poľského romantizmu. V Óde na mladosť vyjadril ideový program romantickej mládeže. Žil v Rusku, kde sa zblížil s dekabristami, priatelil sa s Puškinom. Tu napísal Krymské sonety a epos Konrad Wallenrod. Neskôr odišiel do Nemecka, Talianska a Švajčiarska, kde bol profesorom v Lausanne. Počas krymskej vojny v Turecku organizoval poľské oddiely do boja proti Rusku. Autor Kníh poľského národa a poľského pútnictva i národného eposu Pán Tadeáš. Narodil sa 24. decembra 1798 v meste Zaosie.

1922 – v Bánovciach nad Bebravou sa narodil novinár Gabo Zelenay, osobnosť rozhlasovej reportáže. Od roku 1946 športový reportér Československého rozhlasu. S mikrofónom absolvoval olympijské hry v Mexiku (1968) a Moskve (1980), zimné olympijské hry v Sappore (1972) a tiež viacero svetových šampionátov vo futbale a hokeji. Zomrel 3. augusta 2003.

1926 – zomrela česká spisovateľka Eliška Krásnohorská, vl. m. Alžbeta Pechová. Autorka vlasteneckej a intímnej lyriky Ze Šumavy, K slovanskému jihu, Letorosty, viacerých operných libriet (Hubička) a dievčenských románov. Venovala sa ženskému hnutiu a literárnej kritike. Napísala memoáre Z mého mládí a Co přinesla léta. Narodila sa 18. novembra 1847.

1985 – v Bratislave zomrel prozaik Rudo Moric. Pôvodne bol učiteľom, od roku 1959 bol riaditeľom vydavateľstva Mladé letá. Napísal romány Explózia, Tri roky, Prvý z Dvorov a úspešné boli najmä jeho poviedky Z poľovníckej kapsy, Rozprávky z lesa, Ako som krstil medveďa. Ďalšie dielo: Prípad “Tubercilín”, Zvon lumpov, Smrť tridsaťsedmičky a i. Narodil sa 27. marca 1921 vo Veľkých Sučanoch.

2010 – zomrel spisovateľ Milan Ferko. Básnik, prozaik, dramatik, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež absolvoval právo na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Bol redaktorom denníka Smena a týždenníka Kultúrny život, šéfredaktorom mesačníka Mladá tvorba a Slovenských pohľadov, redaktorom Vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Od roku 1993 pôsobil ako šéfredaktor Slovenských pohľadov, neskôr ako sekčný šéf na Ministerstve kultúry SR. Od roku 1998 pracoval ako slobodný spisovateľ. Z všestrannej literárnej tvorby vynikajú historické romány a drámy. Narodil sa 14. decembra 1929 vo Veľkom Rovnom.

Zdroj: sita.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs