Oslávili Medzinárodný deň mládeže

15.aug 2013

Ustálenou praxou je, že sa Medzinárodný deň mládeže oslavuje koncertmi, workshopmi a inými kultúrnymi podujatiami. V Novom Sade oslava mládežníckeho sviatku prebiehala na mestskom kúpalisku Štrand. Podujatie zorganizovali športové združenie Super aktívny a mestská Kancelária pre mladých. Takmer desať združení, ktorých pôsobenie je zamerané prevažne na mladých ľudí, na stánkoch prezentovalo svoju činnosť s cieľom zainteresovať mládež o svoje aktivity alebo účasť v riešení určitých problémov.

 

Zumba prilákala všetky vekové skupiny

Zumba prilákala všetky vekové skupiny

Jedno zo združení, ktorého členovia s nadšením hovorili o svojich aktivitách, je Združenie pre podporu rozvoja spoločnosti Fokus. Vedúci tohto združenia popierajú tvrdenia, že je dnešná mládež sebecká a nezainteresovaná pomáhať iným. „Mládež chce pomôcť. Pätnásť rokov pracujem s mladými a môžem povedať, že sú mladí ľudia, aspoň v Novom Sade, ochotní zapojiť sa do hociktorej humanitárnej akcie,“  hovorí Tanja Ilijazovićová, manažérka pre styky s verejnosťou. „Práve realizujeme projekt Láska v akcii, ktorý vznikol celkom náhodou. Skupina študentov chcela urobiť niečo humánne pre deti bez rodičov. Zozbierali sme sladkosti a hračky, ktoré sme odniesli do detského domova v Sriemskej Kamenici, a vtedy sme pochopili, že vlastne nám všetkým veľmi chýba láska. Hlavným cieľom projektu je pomôcť všetkým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, bez ohľadu na to, či ide o starých ľudí, deti s osobitnými potrebami, študentov s invaliditou alebo bezdomovcov. Vedomí sme si toho, že nemôžeme urobiť veľké veci, ale aj tie malé môžeme vykonať s veľkou láskou,“ parafrázujúc slová Matky Terezy uzavrela T. Ilijazovićová.

Členovia klubu Wing Chun Kung Fu prezentovali bojové umenie Wing Chun a tí smelší záujemcovia sa aj pustili do „boja“ s vytrénovanými bojovníkmi. Aká by to však bola oslava, keby sa na nej netancovalo? Čoraz populárnejšia zumba si našla miesto aj na tejto oslave a pri dynamickej  latinskoamerickej hudbe si zatancovali, či zacvičili nielen mladí, ale aj všetci ostatní, ktorí si chceli trochu zacvičiť a trochu viac sa pobaviť, a tým sa potvrdilo, že človek je mladý dovtedy, kým sa mladým cíti.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs