Osobitná príloha Hlasu ľudu o SNS

31.júl 2013

35 priloha1Osobitná príloha Hlasu ľudu o SNS na 16 farebných stranách prináša i tieto témy: Tri spätné pohľady na programy SNS, Padinčania na SNS, Krása kroja a kuchárske umenie, Ten veľký príbeh, Súčasný doklad, budúci poklad, Slávnosti nás spájajú. Aj táto svojrázna fotomonografia je dôkazom, že spomienky na nedávne i dávne augustové stretnutia v Petrovci príchodom ďalších Slovenských národných slávností ožívajú.

35 priloha2

S cieľom spríjemniť vám 52. SNS, spomenutá príloha prináša i kopu fotografií z archívu redakcie Hlasu ľudu, ale i ďalšie zaujímavé obsahy. Ako svojrázny suvenír ponúkame vám ju spolu s najnovším číslom Hlasu ľudu za 50 dinárov, a to na viacerých punktoch počas SNS v Petrovci: v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka, v Dopisovateľstve Hlasu ľudu (v budove Kultúry), a v sobotu i na stánku Hlasu ľudu na tradičnom Jarmoku umenia a pred galakoncertom našich súborov na vchode do športových ihrísk ZŠ. K dispozícii sú vám aj hlasľudovské knižné vydania.

A. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs