Ten veľký príbeh

1.aug 2013

31aotufProjekty, programy, školenia, kurzy, dielne, prednášky, semináre, odborné pobyty…Ťažko je čo len napočítať všetky aktivity, ktorými v súčasnosti pôsobí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v štyroch základných oblastiach a smeroch. Jej prvé desaťročie, za ktorým sa postupne a práve kladie bodka, z pohľadu dejín ich neveľký zlomok, z aspektu intenzívneho dneška zase celý rad rokov, v ktorých sa mnohé pozitívne a posmeľujúce dokázalo a zvládlo, je aj pre NRSNM nanajvýš dôležitou chvíľou. Najmä preto, že sa patrí pozrieť sa dozadu, čo-to zhodnotiť a zvážiť, rozhliadnuť sa v súčasnosti, pouvažovať o smerniciach do budúcnosti. Samozrejme, že sú Slovenské národné slávnosti priam uliatou príležitosťou na to: tak z aspektu počtu ich dejateľov a vôbec účastníkov, ako aj pre náplň rozmanitých programov a vôbec pre ich celkový význam, rozsah a obsah.

Dejiny už dávno nie sú tým, čo si o nich myslia, prípadne snažia sa nám nahovoriť alebo o nich rozhodovať a rozhodnúť tzv. vyvolení, z elity politickej či inej. Sú záležitosťou nás všetkých, ktorí sme ich aktérmi a snažíme sa ponechať aspoň aké také svedectvá a stopy, ktoré v celkovom dobovom vrení neustúpia pred prvým náporom nepochopenia a útokov sústavy ešte stále produkujúcej viac chvíľkovej pragmatickej ideológie než kvalitných tovarov a sviežich ideí.

31aotfoTo, čo nás možno najvypuklejšie líši od iných, je dynamika dianí, zvlášť kultúrnych, ale aj mnohých ďalších, ktorými sústavne dávame vedieť o sebe. Písané slovo, kniha, recitál, divadelné predstavenie, koncert, fotografia. Prostriedkov na vyjadrenie odkazov, povahy alebo drám všedných okamžikov je ozaj mnoho: je to paleta oveľa pestrejšia než tá, ktorej sa dotýka maliarov štetec. Svoje miesto si medzi nimi vydobyla i snímka: reportérska, dokumentárna, umelecká, farebná alebo čierno-biela, masová alebo osobná. Ako vzácne a nenahraditeľné svedectvo o nás, ako aj o ľuďoch iných, dobe a spoločnosti, ktorá ešte stále neobjavila všetky svoje možnosti.

Fresky okamihov majú rôzne farby a tiene, či už sú chronologické, významové alebo akési tretie. Sú kaleidoskopom, ktorý nám to za nami pripomína, na iné upozorňuje, nezabúdajúc pritom, že žijeme skutkami, ďakujúc ktorým sme odolali všetkým víchriciam doterajších čias a problémov. Lebo fotka nie je len chvíľkovou vizuálnou momentkou a stelesneným pohľadom cez objektív, ale je predovšetkým kronikou, vyjadrením, často i nemým komentárom. A tie naše dejiny a svedectvá sú, našťastie, ozaj bohaté, plné a mnohovravné…

Oto Filip

Pred desaťročím: z júnovej schôdze NRSNM v roku 2003 v Zhromaždení APV v Novom Sade (Snímky: Oto Filip)

31aoztof

31aoutf

31aoufito

31aotuio

31aotufor

31aotif

31aotaf

31aoift

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs