Poďme do Hajdušice na mejačky

🕔2. aug 2013

Hajdušica v období medzi dvoma vojnami a aj mnoho rokov po nej bola na okraji kultúrnych dianí vojvodinských Slovákov, takže sa jej občania nemôžu pochváliť častou a najmä nie masovou účasťou na Slovenských národných slávnostiach. Aj celé prvé desaťročie po

Čitať viac

SNS 2012

🕔2. aug 2013

V poradí 51. SNS sa niesli v znamení 80. výročia založenia Matice slovenskej v Srbsku a konali sa v dňoch 2. až 4. augusta 2012. Pravda, mali aj svoju ouvertúru. V Spolku petrovských žien prichystali etnografickú výstavu, v Knižnici Štefana Homolu dokumentárnu výstavu Matici k sviatku

Čitať viac

Aradáčske meškárky na SNS

🕔2. aug 2013

Aradáčske meškárky Erža Jánošíková a Zuzana Obšustová si aj dnes živo spomínajú na svoju účasť na povojnových Slávnostiach. – Prvýkrát som na Slávnostiach bola ako 13- – 14-ročné dievča. Folklór nás nacvičoval Janko Struhár, ktorý z Petrovca prichádzal do Aradáča

Čitať viac

Slávnosti nás spájajú

🕔1. aug 2013

Spolok žien Anna v Slankamenských Vinohradoch pôsobí takmer desaťročie a úspešne ho vedie Anna Dingová, učiteľka na dôchodku. Spolok má zo 20 členiek. Od založenia sa na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci zúčastnili trikrát. „Na Slávnostiach sme ako členky nášho spolku prvý

Čitať viac

Súčasný doklad, budúci poklad

🕔1. aug 2013

Na prvých Slávnostiach bolo fotografovanie skôr javom ojedinelým. V tridsiatich rokoch minulého storočia snímok už bolo na desiatky, zopár desaťročí neskoršie, po obnovení SNS vznikali stovky fotiek, v posledných rokoch ich je na tisíce. Udalosti zo Slávností v tomto storočí zvečňujú najčastejšie fotografi

Čitať viac

Krása kroja a kuchárske umenie

🕔1. aug 2013

Kysáčania na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci aktívne účinkujú vo všetkých segmentoch a podujatiach. A vždy prihliadajú aj na to, aby dôstojne reprezentovali krásu svojho kroja, ale aj dobroty z kysáčskej kuchyne. Nemalú úlohu v tom majú členky Spolku kysáčskych žien v čele s predsedníčkou

Čitať viac

Spoločná beseda a športová gymnastika boli IN

🕔1. aug 2013

Povojnové roky boli ťažké a skromné pre každého človeka v každom ohľade. I napriek ťažkostiam, nerestiam, chudobe Slovenské národné slávnosti sa bez ohľadu na to, že Matica slovenská v Juhoslávii v tom období nepôsobila, organizovali až do roku 1953. – Možno ako nikdy predtým a nikdy

Čitať viac

Ten veľký príbeh

🕔1. aug 2013

Projekty, programy, školenia, kurzy, dielne, prednášky, semináre, odborné pobyty…Ťažko je čo len napočítať všetky aktivity, ktorými v súčasnosti pôsobí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v štyroch základných oblastiach a smeroch. Jej prvé desaťročie, za ktorým sa postupne a práve kladie

Čitať viac

Slávnosti ako medzník

🕔1. aug 2013

 Tak to beží: leto ako obdobie najčastejších dovoleniek a pravidelných prázdnin spravidla chápeme dvojdielne – prvá časť je tá pred Slovenskými národnými slávnosťami, tá druhá po nich. Zvykli sme si na ich ustálený termín – prvý augustový víkend, preto často počuť:

Čitať viac