Súčasný doklad, budúci poklad

1.aug 2013
Na ďalšie Slávnosti sa dbá už po ukončení predchádzajúcich. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú výstavy olejomalieb. Na snímke Dr. Ján Babiak, vtedy predseda MSJ, v ateliéri Alžbety Čížikovej, insitnej maliarky z Kovačice.

Na ďalšie Slávnosti sa dbá už po ukončení predchádzajúcich. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú výstavy olejomalieb. Na snímke Dr. Ján Babiak, vtedy predseda MSJ, v ateliéri Alžbety Čížikovej, insitnej maliarky z Kovačice.

Na prvých Slávnostiach bolo fotografovanie skôr javom ojedinelým. V tridsiatich rokoch minulého storočia snímok už bolo na desiatky, zopár desaťročí neskoršie, po obnovení SNS vznikali stovky fotiek, v posledných rokoch ich je na tisíce.

Udalosti zo Slávností v tomto storočí zvečňujú najčastejšie fotografi amatéri. Publicista Morvay by ich nazval fotografujúcou verejnosťou. Podľa neho oni tvoria viac ako deväť desatín majiteľov fotografických prístrojov. Hoci sa „nesnažia ani oboznámiť sa s technikou fotografovania a neusilujú sa ani vytvoriť fotografie umeleckej hodnoty“, ich snímky časom nadobúdajú na prospešnosti. Slovenská etnografka Soňa Kovačevićová o podobných snímkach raz napísala, že sú „ikonografickým prameňom a pomôckou pri národopisných výskumoch“.

Zábery zverejnené v Národných jednotách, v týždenníku Hlas ľudu, Národných kalendároch či na webových stránkach robia z čitateľa (a pozorovateľa) účastníka zobrazenej príhody. Popredných fotograf Robert Caputo by pridal, že „fotografie prenášajú časy minulé do prítomnosti“. A keby sa zmieňoval o Slávnostiach, Brit John Thomson by asi napísal, že fotografie z nich poskytujú garanciu autentickosti – prostredia i udalosti.

Nie darmo sa teda vraví, že dobrá snímka neraz povie viac než tisíc slov. Nechce sa ani obhajovať, ani obžalúvať. A že zastavuje čas. Je aj neprestajnou besedou prítomnosti s minulosťou a zajtrajškom. Je dokumentom na moment, chvíľkovým dokladom. Zábery zo starších Slávností sú pre nás i – pokladom.

Ján Špringeľ

Koncom minulého a začiatkom tohto storočia Spolok Slovákov z Juhoslávie so sídlom v Bratislave usporadúval organizované zájazdy na Slávnosti. Predtým vojvodinskí Slováci navštívili svoje rodiská a spoločne sa s tamojšími matičiarmi potom prepravili na Slávnosti. Na snímke sú  matičiari z Kovačice a členovia SSJ po príchode do Petrovca.

Koncom minulého a začiatkom tohto storočia Spolok Slovákov z Juhoslávie so sídlom v Bratislave usporadúval organizované zájazdy na Slávnosti. Predtým vojvodinskí Slováci navštívili svoje rodiská a spoločne sa s tamojšími matičiarmi potom prepravili na Slávnosti. Na snímke sú matičiari z Kovačice a členovia SSJ po príchode do Petrovca.

Po získaní striebornej medaily na Univerziáde 2003 sa Marína Puškárová, basketbalová reprezentantka Srbska a Čiernej Hory, stala aj držiteľkou Plakety Dr. Jána Bulíka za najúspešnejšieho športovca medzi tunajšími Slovákmi. Na fotografii je M. Puškárová s dobrodincom Ľudovítom Mišíkom z Ružomberka.

Po získaní striebornej medaily na Univerziáde 2003 sa Marína Puškárová, basketbalová reprezentantka Srbska a Čiernej Hory, stala aj držiteľkou Plakety Dr. Jána Bulíka za najúspešnejšieho športovca medzi tunajšími Slovákmi. Na fotografii je M. Puškárová s dobrodincom Ľudovítom Mišíkom z Ružomberka.

Banátčanov na Slovenské národné slávnosti lákala blízka slovenčina, no vábila ich zvlášť skôr aj ďaleká cesta do Petrovca. Na snímke z roku 2004 je horlivý matičiar Ján Haník z Bieleho Blata v spoločnosti chýrečných aradáčskych meškárok.

Banátčanov na Slovenské národné slávnosti lákala blízka slovenčina, no vábila ich zvlášť skôr aj ďaleká cesta do Petrovca. Na snímke z roku 2004 je horlivý matičiar Ján Haník z Bieleho Blata v spoločnosti chýrečných aradáčskych meškárok.

Fotografie sú zväčša všeobecné, pochopiteľné, bez rečových a vzdelanostných zábran. Takéto môžu byť aj pomôckou pri etnografických prieskumoch: Pazovčanky na Slávnostiach v Petrovci.

Fotografie sú zväčša všeobecné, pochopiteľné, bez rečových a vzdelanostných zábran. Takéto môžu byť aj pomôckou pri etnografických prieskumoch: Pazovčanky na Slávnostiach v Petrovci.

Organizátori a účastníci lásku k slovu, slovesnosti, slovenskosti vštepujú najmladším pokoleniam nielen počas početných vystúpení, ale detváky sú i dobrovoľníkmi počas vítania vzácnych hostí

Organizátori a účastníci lásku k slovu, slovesnosti, slovenskosti vštepujú najmladším pokoleniam nielen počas početných vystúpení, ale detváky sú i dobrovoľníkmi počas vítania vzácnych hostí

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs