Otváranie regionálnych dverí

10.júl 2014

Otváranie regionálnych dverí

Predseda obce Stará Pazova Ðorđe Radinović pri preberaní regionálneho uznania

Predseda obce Stará Pazova Ðorđe Radinović pri preberaní regionálneho uznania

Z KONFERENCIE PRAJNÉ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V SKUTKOCH: KDE A AKO INVESTOVAŤ V SRBSKU

Dve hodiny trvajúca konferencia, usporiadaná Národnou agentúrou pre lokálny ekonomický rozvoj (NALED) a GIZ Otvoreným regionálnym fondom na modernizáciu obecných služieb, prebiehajúca v Zhromaždení mesta Belehrad 4. júla, mala tri segmenty, no oveľa viac odkazov. Tým podstatným je, že sa naše mestá a obce naďalej silne angažujú vo vzniku prajného hospodárskeho prostredia, druhým by mohol byť názor vyslovený v pracovnej časti snemovania: že niet lepšej reklamy ani prínosu k adekvátnemu ekonomickému ovzdušiu, než je to poskytované spokojným investorom.

Pri ekonomike v hlbokej kríze jasné je, že treba úporne hľadať všetky možné východiská z nej, sústavne odstraňovať zápory v podobe prebujnenej byrokracie, komplikovanej a neúčinnej daňovej sústavy, neorganizovanosti. O tom, ako sa dopracovať k prajnému hospodárskemu ovzdušiu, v Belehrade hovorili podpredsedníčka vlády a ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Kori Udovički, predseda Správnej rady NALED Vladan Atanasijević, veľvyslanec Fínska Pekka Orpana, dekanka FEFA Ana Trbovićová, pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski. Ministerka Udovički oznámila, že na jeseň možno očakávať zmenu regulatívu, ktorá jednotkám lokálnej samosprávy umožní viac podnetov na rozvoj, taktiež odstránenie administratívnych prekážok brzdiacich lepšie a rýchlejšie napredovanie ekonomiky.

Na panelovej rozprave s názvom Prajné podnikateľské ovzdušie v skutkoch tematicky dominovali významné aspekty budovania vhodného ekonomického prostredia v lokálnych samosprávach. Ide napríklad o vznik účinnej sústavy vydávania stavebných povolení, ústretový a viacstranný prístup k prezentovaniu investícií, inakšie úlohy hospodárskych rád, o vyššiu funkčnosť kancelárií pre lokálny ekonomický rozvoj.

O niektorých nových opatreniach na lokálnej úrovni sa zmienila ministerka Kori Udovički

O niektorých nových opatreniach na lokálnej úrovni sa zmienila ministerka Kori Udovički

Vlastné ambície dopracovať sa k lepším pomerom a podmienkam hospodárenia prezentovali lídri jedenástich obcí a miest: Nový Sad, Lebane, Bela Palanka, Nový Bečej, Niš, Zreňanin, Pančevo, Vrnjačka Banja, Ivanjica, Sombor a Sriemska Mitrovica podpísaním Deklarácie o vstupe do programu certifikácie podľa regionálneho BFC štandardu.

Po získaní národného alebo celoštátneho certifikátu o prajnom podnikateľskom ovzduší obce Stará Pazova a Leskovac splnili podmienky získať aj regionálny BFC SEE certifikát, kým Negotin, Boljevac, Knjaževac a Trstenik získali prvýkrát štátny BFC certifikát. Pred Starou Pazovou a Leskovcom certifikát o prajnom podnikateľskom ovzduší v regióne juhovýchodnej Európy získali z našich obcí Ruma a Pirot, ako i šesť obcí a miest zo susedných krajín: Bjelovar, Ivanec, Sanski Most, Prijedor, Strumica a Veles.

Predseda Správnej rady NALED Vladan Atanasijević podčiarkuje, že je rozvoj regionálneho štandardu tým pravým spôsobom ako značne zlepšiť výhľady našej krajiny v globálnej súťaži o nové investície. Aj ministerka Kori Udovički sa na proces certifikácie díva ako na výborný spôsob podnietiť spoluprácu v regióne v záujme prilákania čo najviac investícií. Bez nich je totiž nepredstaviteľné akékoľvek hospodárske zotavenie sa. O napredovaní ani nehovoriac.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs