Zveľaďovanie spoločného

10.júl 2014

Zveľaďovanie spoločného

DELEGÁCIA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA (RTVS) NAVŠTÍVILA VOJVODINU OD 2. DO 4. JÚLA

 Vincent Štofaník (Snímka: O. Filip)

Vincent Štofaník (Snímka: O. Filip)

Tri dni, traja členovia delegácie (vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce RTVS Slavomíra Kubičková, programový riaditeľ RTVS Vincent Štofaník a šéfdramaturg vysielacej služby Rádio Regina Marcel Hanáček), päť lokalít (Nový Sad, Kovačica, Stará Pazova, Erdevík a Báčsky Petrovec) a aspoň dvojnásobne toľko úradných rozhovorov. Je to najkoncíznejšia skica pobytu delegácie RTVS vo Vojvodine, v rámci ktorej sa nehovorilo len o tom, čo nás mediáne spája, ale i o tom, ako to spoločné zveľadiť.

– V RTVS je nový manažment, ktorý sa chce zoznámiť aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Boli sme na návšteve v Rumunsku, teraz sme tu vo Vojvodine, aby sme sa priamo v teréne medzi ľuďmi, medzi redaktormi dozvedeli, v čom naša spolupráca, náš dialóg môže byť efektívny, užitočný. Keďže váš rozhlas bude mať 65. výročie, chceli by sme realizovať výmenu programov, ktorými by sa slovenské vysielanie vo Vojvodine prezentovalo na Slovensku. Dohodli sme sa na spoločnom podujatí v Bratislave v našom veľkom koncertnom štúdiu, ktoré by sa malo uskutočniť v októbri, naznačili sme aj možnosť spolupráce špecializovaných programov, – vyzdvihol po stretnutí s vedením RUV RTV Vincent Štofaník, programový riaditeľ RTVS, organizačnej zložky Slovenský rozhlas.

József Klemm (Snímka: O. Filip)

József Klemm (Snímka: O. Filip)

Jeho hostiteľ, riaditeľ Rádia Nový Sad József Klemm podčiarkuje vysokú úroveň spolupráce RTV a RTVS, konštatujúc:

– Dohodli sme dve významné veci. Jednou je, že RTVS bude mať vo svojich programoch Dni RTV pri príležitosti jubilea Novosadského rozhlasu, druhou to, že náš tamburášsky orchester na jeseň bude mať koncert v RTVS v Bratislave. Je to aj názor hostiteľky slovenskej delegácie, zodpovednej redaktorky Programu v slovenskej reči RNS Miliny Florianovej. – Najpodstatnejšie je, aby sme sa obyvateľom Slovenska zviditeľnili prostredníctvom koncertu Tamburášskeho orchestra a rôznymi skladbami, medziiným aj tými, ktoré aranžoval Tibor Andrašovan. Osobnosť, ktorú poznáme tak my tu, ako aj obyvatelia Slovenska, či iní milovníci hudby…

Záber z návštevy v réžii TV OK (Snímka: A. Chalupová)

Záber z návštevy v réžii TV OK (Snímka: A. Chalupová)

V rámci trojdňovej návštevy delegácia verejno-právneho podniku RTVS v stredu 2. júla popoludní navštívila Kovačicu a v sprievode svojej hostiteľky zavítali do lokálnej Rádio-televízie Obce Kovačica, kde sa stretli s novinármi redakcie v slovenskej reči Oľou Glózikovou-Jonášovou a Jánom Špringeľom v čele s riaditeľom RTV OK Jánom Litavským. Po prechádzke rozhlasovým a televíznym štúdiom, v ktorých sa vysiela program v slovenskej, srbskej, maďarskej a rumunskej reči, predstavitelia týchto dvoch mediálnych inštitúcií rokovali o doterajšej desaťročnej spolupráci, dohodli si ďalšie výmeny programových obsahov, sľúbili si spoluprácu na spoločných projektoch.

V rámci návštevy osady insity hostia zo Slovenska navštívili aj umeleckú rodinu Nemčekovcov, Galériu insitného umenia a Pamätný dom Martina Jonáša.

Hostia a hostitelia v miestnostiach RTV Stará Pazova (Snímka: A. Lešťanová)

Hostia a hostitelia v miestnostiach RTV Stará Pazova (Snímka: A. Lešťanová)

Vo štvrtok 3. júla pobudla delegácia v Starej Pazove. So svojou hostiteľkou navštívili VP RTV Stará Pazova, kde s Milošom Lazićom, redaktorom RTV Stará Pazova, a členkami redakcie programu slovenskej reči Annou Simonovićovou, Zdenkou Kožíkovou, Jaroslavou Klinkovou a Danielou Gorčićovou hovorili o možnostiach spolupráce, výmeny programových obsahov a všeobecne o fungovaní a programovej schéme tohto verejno-informatívneho podniku, s dôrazom na slovenský program, ktorého v náplni práce je zachovávanie slovenského jazyka a kultúry. RTV Stará Pazova vysiela rozhlasový, televízny a multimediálny program v srbskom a v slovenskom jazyku. Rozhlasový program má dlhú, až 47-ročnú tradíciu, kým televízny program štartoval 1. septembra 2011. V tomto staropazovskom verejno-informatívnom podniku majú aj bohatý a vzácny hudobný fond a niektoré nahrávky slovenských ľudových piesní si vzácni hostia zo Slovenska mali možnosť teraz v štúdiu aj vypočuť. Hostia a hostitelia si vymenili i darčeky a z Pazovy odcestovali do Erdevíka, kde mali stretnutie s Jurajom Kubečkom, vinohradníkom, vinárom, rozhlasovým sólistom a dlhoročným divadelným ochotníkom.

Zvítanie sa novinárov v petrovskom rozhlase (Snímka: J. Čiep)

Zvítanie sa novinárov v petrovskom rozhlase (Snímka: J. Čiep)

Delegácia verejnoprávneho podniku Rozhlas a televízia Slovenska v piatok 4. júla predpoludním zavítala do Báčskeho Petrovca. V sprievode hostiteľky sa v redakčných miestnostiach Rádia Petrovec na poschodí budovy Slovenského vojvodinského divadla zvítali s riaditeľom Jánom Černákom a členmi redakcie petrovského rozhlasu: Vierou Dorčovou-Babiakovou a Miroslavom Babiakom. V družnom rozhovore sa pokúsili trasovať cesty možnej spolupráce a potom hosťovali aj v štúdiu Rádia Petrovec. V rámci obhliadky Báčskeho Petrovca delegácia zo Slovenska sa krátko zastavila aj na pôde Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, navštívili piatkový trh a nakoniec aj Knižnicu Štefana Homolu.

Záver tejto trojdňovej oficiálnej návštevy delegácie verejnoprávneho podniku Rozhlas a televízia Slovenska z Bratislavy našej krajiny a kolegov novinárov v Srbsku, predovšetkým v rozhlasových staniciach vysielajúcich po slovensky v Novom Sade, Kovačici, Starej Pazove a v Báčskom Petrovci, je jasný: spolupráca a záujem o jej zveľadenie. Možnosti sú a nie ich je ani málo. Podstatné je však, že sa aj nové práve začínajú obojstranne otvárať.

Oto Filip

Anička Chalupová

Anna Lešťanová

Jaroslav Čiep

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs