Alma mater na pohľadanie

11.júl 2014

Alma mater na pohľadanie

Títo traja profesori sa stali emeritnými

Títo traja profesori sa stali emeritnými

Aj keď sa jej o tom v časoch úradného vzniku, toho dávneho roku 1960, možno ani nesnívalo, no na dosiahnuté výsledky Univerzita v Novom Sade môže byť dnes právom hrdá. Na jedinej štátnej a najstaršej univerzite vo Vojvodine študuje v súčasnosti viac ako päťdesiat tisíc študentov, celkový počet jej zamestnancov je nad 5 000, z čoho  3 700 vysokoškolských učiteľov, spolupracovníkov a výskumníkov. Univerzitou je predovšetkým štrnásť fakúlt sídliacich v Novom Sade, Subotici, Sombore a Zreňanine, tiež  dva inštitúty nachádzajúce sa v Novom Sade.

Svoj deň a 54. výročie založenia si naša renomovaná vysokoškolská inštitúcia pripomenula nedávnou tradičnou spoločnou slávnostnou schôdzou svojej rady a senátu, prebiehajúcou v amfiteátri  ústrednej budovy. Na nej predseda rady prof. Dr. Srđan Kolaković podal v kocke údaje, týkajúce sa hlavne rastu na prelome dvoch storočí, kým rektor prof. Dr. Miroslav Vesković prezentoval, pre ktoré všetko dôvody je táto alma mater jedinečná na týchto priestoroch.

Aj pre výsledky, ktoré celé desaťročia v kontinuite dosahuje, aj pre spätosť vzdelávania a vedy s praxou, aj pre účinkovanie v mnohých procesoch i projektoch, aj pre rozvetvenú medzinárodnú a regionálnu spoluprácu, aj pre početné úspešné odpovede na skúšky tejto, či výzvy nadchádzajúcej doby.

O význame projektov, v ktorých účinkuje, o skutočnosti, že okolo 48 000 študentov študuje podľa Bolonskej dohody viac ako dvesto odborov, z čoho v prípade 28 odborov výučba prebieha v angličtine, o perspektívach a možných posunoch vpred na svetovej súpiske renomovaných univerzít, hovoril k Dňu univerzity podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj prof. Dr. Dragoslav Petrović.

Tak ako i každý rok, šľahačkou na oslavnej torte bolo vyhlásenie  renomovaných profesorov za emeritných. Túto poctu, hodnosť profesor emeritus, si dlhoročnou činnosťou a mimoriadnymi výsledkami dosiahnutými počas nej zaslúžili traja uznávaní vysokoškolskí učitelia, vedci a odborníci: akademik prof. Dr. Teodor Atanacković z Fakulty technických vied, prof. Dr. István Bikit z Prírodovedno-matematickej fakulty, ako aj Vida Ognjenovićová z Akadémie umení.

                                                                                                                                                          Oto Filip

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs