Otvorená Druhá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

16.nov 2018

Otvorená Druhá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

Dragana Miloševićová, pokrajinská tajomníčka

Druhá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám bola včera slávnostne otvorená v aule Pokrajinskej vlády. Otvorili ju Nataša Herorová, riaditeľka agentúry Heror Media Pont, Dragana Miloševićová, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Ðorđe Milićević, podpredseda Pokrajinskej vlády. Témou tohtoročnej konferencie je otázka – Či sú menšinové médiá kultúrne dedičstvo?

Nataša Herorová privítala všetkých prítomných a povedala, že listina pozvaných na túto konferenciu sa rozširuje a tohto roku na konferenciu boli zavolané aj lokálne samosprávy, aby sa zapojili do práce, lebo: „veľmi je dôležité, aby predstavitelia lokálnych samospráv poznali trendy, v ktorých sa pohybuje produkcia menšinových médií, ako v Srbsku, tak aj v Európe a aké sú ich potreby, aby mohli normálne fungovať,“ povedala Herorová. Tiež, povedala, že boli zavolaní aj stredoškoláci, lebo od tohto roku na stredných školách je zavedený nový predmet – médiá a komunikácia.

Ðorđe Milićević, podpredseda Pokrajinskej vlády

Dragana Miloševićová na otvorení vyhlásila, že multietnickosť a multikulturalita Vojvodiny sú vzácnym dedičstvom, ktoré sa opatrne musia chrániť a rozvíjať vo všetkých segmentoch, tak aj pri informovaní. Preto zdôraznila, že existuje stabilný systém materiálnej podpory médiám v menšinových jazykoch a zahlásila, že v rozpočte pre rok 2019 budú subvencie pre menšinové noviny zvýšené o päť percent.

Ðorđe Milićević pochválil tému konferencie a povedal, že médiá, ktoré svoj obsah vyrábajú a verejnosti prezentujú v jazykoch národnostných menšín každopádne môžu a musia sa vnímať aj ako časť kultúrneho dedičstva.

Konferencia sa koná aj dnes v novosadskom Kolégiu Európa, kde sa v štyroch paneloch bude hovoriť o multikultúrnosti a kultúrnom dedičstve, o samoregulácii menšinových a lokálnych médií a o podnikateľskej žurnalistike, o európskej produkcii menšinových médií a o tom ako menšinové médiá vplývajú na proces európskych integrácii.

Aj tohto roku konferenciu organizovali Magyar Szo, Heror Media Pont, Asociácia médií, Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médií v spolupráci s Asociáciou menšinových denníkov MIDAS.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs