Stará Pazova: Nová sanitka do Domu zdravia

15.nov 2018

Stará Pazova: Nová sanitka do Domu zdravia

Včera sa v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja konala slávnosť pri príležitosti oslavy domáceho patróna zdravotníckych pracovníkov Sv. Vrača Kozme a Damjana. Práve v tento deň predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović odovzdal na použitie novú sanitku tejto zdravotníckej ustanovizni.

Kľúče od novej sanitky prijala a zároveň sa na veľkom dare lokálnej samospráve v mene domu zdravia zaďakovala Dr. Snežana Tabakovićová, úradujúca riaditeľka. Vo svojom príhovore povedala, že okrem zdravotníkov, ktorí nanajvýš profesionálne a zodpovedne vykonávajú svoju prácu, v zdravotníctve sú potrebné i moderné prístroje a adekvátne vybavenia, tiež vozidlá pohotovostnej služby, ktoré musia v každej chvíli byť pripravené a spoľahlivé ísť do terénu na poskytovanie pomoci občanom. „Vďaka našej obci sme aj vlani i tohto roku dostali novú sanitku a hodnotné prístroje a inštrumenty na diagnostikovanie chorôb a liečbu pacientov“, prízvukovala Tabakovićová.

Nová sanitka so súčasným vybavením stála okolo 4 miliónov dinárov a staropazovský Dom zdravia s tromi pohotovostnými službami (Stará Pazova, Nová Pazova, Staré Banovce) toho času disponuje s desiatimi sanitkami. Tieto vozidlá sa používajú i na prepravu pacientov do dialyzačných centier do Belehradu a Sriemskej Mitovice a tiež i na transport pacientov do všeobecných nemocníc. Predseda Radinović pri tejto príležitosti sa zaďakoval všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí 24 hodín sa starajú o zdravie občanov Staropazovskej obce. Ako uviedol, na túto zdravotnícku ustanovizeň je veľmi pyšný, lebo sa v nej pracuje domácky, bez žiadnych dlhov a preto nie náhodou ona patrí medzi najlepšie ustanovizne v Srbsku.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs