Vynovený Slovenský dom v Erdevíku

17.nov 2018

Vynovený Slovenský dom v Erdevíku

Ondrej Beredi a Anna Tomanová-Makanová slávnostne otvorili vynovený Slovenský dom v Erdevíku

Včera v Erdevíku slávnostne otvorili Slovenský dom, ktorý bol vynovený tohto roku. Ide o rekonštrukciu, v ktorej bola urobená nová strecha a nová omietka na budove a vymenené sú okná. Celková rekonštrukcia stála 2 milióny 280-tisíc dinárov. 

Prítomných privítal predseda Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ondrej Beredi a zaďakoval sa všetkým, ktorý sa pričinili, aby sa rekonštrukcia budovy Slovenského domu v Erdevíku urobila v roku 2018. Sú to: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (milión 700-tisíc din), Obec Šíd (450-tisíc din), ako aj SKOS Erdevík z vlastných prostriedkov (130-tisíc). Keď ide o prostriedky z Obce Šíd, Beredi pripomenul, že 450-tisíc bolo vyčlenených v roku 2017 pre všetky slovenské inštitúcie na území Obce. „Na základe jednohlasného rozhodnutia zo zasadnutia predstaviteľov slovenských inštitúcií, celková suma 450-tisíc dinárov bola určená pre Erdevík a to na rekonštrukciu budovy spolku,“ poznamenal Beredi.

Slovenský dom v Erdevíku

Predsedníčka Anna Tomanová-Makanová hovorila o význame adaptácií kultúrno-umeleckých spolkov v našich prostrediach. Keď ide o Erdevík, povedala že má skutočne krásne priestory, ktorým bola potrebná rekonštrukcia a zahlásila, že nasleduje projekt z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Predbežne je dohodnuté, že NRSNM vyfinancuje vonkajšiu úpravu budovy a ich požiadame projektom, aby zabezpečili prostriedky pre vnútornú rekonštrukciu budovy,“ povedala Tomanová-Makanová.

Počas slávnostného otvorenia, dve básne zarecitovali recitátorky Tijana Mocková a Jana Petrusová.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs