Otvorenie Slovenského komunitného centra

13.feb 2013

Slávnostné otvorenie prvého Slovenského komunitného centra vo Vojvodine sa uskutoční v piatok 15. februára o 10.00 v priestoroch MS Ľuba.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs