Za zastavenie výstavby potenciálnej „ekologickej bomby“, či proti lokálnej moci?

13.feb 2013

Protest vedú predstavitelia opozičnej strany v ZO

ZNOVU PROTESTUJÚ V KOVAČICI

Niekoľko desiatok traktorov v stredu 6. februára 2013 blokovalo cestu pred budovou Zhromaždenia obce Kovačica z dôvodu zahlásenej výstavby strediska na recykláciu, spracovanie a uskladnenie nebezpečného priemyselného odpadu na území obce. Protestné zhromaždenie občanov, na ktorom bolo prítomných niekoľko stovák občanov, organizovalo obecné Združenie poľnohospodárov Eurobanát a predstavitelia opozičnej strany v ZO Kovačica v čele s výborníkmi Jánom Husárikom (Zelené jablko), Jánom Paulom (Slovenská strana) a Zoranom Savanovom (Srbská pokroková strana). Protestnému zhromaždeniu občanov predchádzalo mimoriadne zvolané zasadnutie ZO, na ktorom výborníci koalície pri moci (DS, LSV, LDP, SSS, PUPS a ZVM) hlasovali proti návrhu rokovacieho programu.

Na 9. zasadnutí ZO, ktoré trvalo iba 10 minút, sa malo rokovať o Návrhu rozhodnutia o zrušení podrobného plánu Kovačice a všetkých iných, zhromaždením schválených plánovacích dokladov, ktoré sú v rozpore so Zákonom o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie, vlastne s rozhodnutím, ktoré je schválené bez strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie. V druhom bode sa malo rokovať o rozhodnutí, ktorým by sa zakázala výstavba prevádzky alebo skládky na spracovanie alebo uskladnenie nebezpečného priemyselného odpadu, ktorý môže ohrozovať životné prostredie, zdravie a existenciu občanov Obce Kovačica. Toto mimoriadne zasadnutie sa konalo na žiadosť 13 výborníkov v obecnom parlamente, ktorí búrlivo reagovali na rozhodnutie, kde sa tejto „ovrávanej“ továrni Yunirisk, d. o. o., Belehrad tesne pred novoročnými sviatkami dostalo povolenie na výstavbu recyklačného strediska na spracovanie priemyselného odpadu v Kovačici, teda viacročná metamorfóza okolo výstavby tohto strediska pokračuje. V stredu prítomných účastníkov protestu, najmä poľnohospodárov, členov združenia, prišli podporiť členovia Poľnohospodárskeho združenia Banatski paori z Crepaje a iní z okolitých miest, ktorým sa prihovárali početní predstavitelia poľnohospodárov, podnikateľov, stúpenci opozičných strán…

Členom Združenia poľnohospodárov Eurobanát sa pridali aj poľnohospodári z okolitých miest

Podľa slov Nenada Manića, tajomníka Združenia poľnohospodárov Eurobanát, továreň na spracovanie nebezpečného priemyselného odpadu, ktorá doteraz získala všetky povolenia, ohrozí všetkých poľnohospodárov, najmä ich výrobky, ktoré nebudú môcť nikomu predať. „To je iba jeden z dôvodov, omnoho je dôležitejšie zastaviť výstavbu tejto prevádzky, ktorá je ozajstným a vážnejším nebezpečenstvom pre ľudí, ich zdravie a okolie.“ Niektorí účastníci – „pozorovatelia“ protestu povedali, že ani sami nevedia, prečo protestujú, niektorí sa zasa vyjadrili, že sa prišli pozrieť na „cirkus zdarma“. Aj keď sa protestné zhromaždenie občanov koná pred budovou obce, predseda ZO Ján Puškár tvrdí, že obec nevydala žiadne územné a stavebné povolenie na výstavbu tejto továrne. „Od nás účastníci protestu žiadajú, aby sme zrušili plánovacie rozhodnutia Obce Kovačica, ktorými by sa stali neplatné všetky už vydané povolenia. Tým by nastali veľké problémy vo fungovaní lokálnej samosprávy. My stojíme za tým, že sú všetky doklady schválené v súlade so zákonom, ale nakoľko inšpekcia republikového ministerstva zistí nejaké nesprávnosti, my urobíme to, čo sa od nás bude žiadať,“ povedal Puškár a dodal: „opozícia sa snaží vytvoriť ovzdušie s takým dojmom, kde sa všetko podobá tomu, že lokálna samospráva zastáva výstavbu tejto továrne. Je celkom opačne, nikto z nás nemá úmysel otravovať občanov našej obce, a preto sme všetko, čo je späté s výstavbou tejto prevádzky, dali do rúk odborníkom a kompetentným inštitúciám. Továreň na spracovanie nebezpečného priemyselného odpadu má mať za úlohu chrániť naše okolie od znečisťovania a nie ohrozovať naše zdravie“. Predseda ZO po zdôvodnení situácie zahlásil ďalšie zasadnutie obecných výborníkov na 14. február, keď sa znovu bude rokovať na túto tému.

Väčšie protestné zhromaždenie občanov sa usporiadalo aj v nedeľu 10. februára v popoludňajších hodinách pred budovou obce, kde účastníci sľúbili, že zotrvajú v proteste, pokým sa nesplnia ich požiadavky a konečne nezastaví výstavba tejto prevádzky.

                                                                                            A. Chalupová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs