Otvorený 49. ročník Stretnutia v pivnickom poli

15.nov 2014

Otvorený 49. ročník Stretnutia v pivnickom poli

Andrea Lačoková z Petrovca

Andrea Lačoková z Petrovca

Náš najstarší hudobný festival, ktorý sme si zvykli sledovať v januári, tentoraz otvoril svoje brány v novembri.

V piatok 14. novembra ho slávnostne otvorila Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny, a v príhovore s ľútosťou konštatovala, že jeden zo štyroch pilierov organizačno-realizačného tímu tohto celomenšinového podujatia – Obec Báčska Palanka – si už druhý rok neplní záväzky vyplývajúce zo spoločne podpísanej zmluvy…

Sára Valentíková z Pivnice

Sára Valentíková z Pivnice

Potlesk takmer plnej siene pivnického kultúrneho stánku potvrdil dobrý pocit všetkých, ktorí sa angažovali aj v príprave 49. ročníka Stretnutia v pivnickom poli, v čele s členmi SKUS Pivnica, a potešil aj všetkých účastníkov.

Z prihlásených 24 spevákov obecenstvu a členom odborných porôt sa už na prvom súťažnom koncerte predstavilo 22 interpretov a to z našej krajiny, ako i z ChorvátskaRumunska.

Tatiana Jašková z Kovačice, ktorá predstavuje novosadský Šafárik

Tatiana Jašková z Kovačice, ktorá predstavuje novosadský Šafárik

Výkony, výber pesničiek a krojov sľubujú kvalitný festivalový ročník. Hudobnú stránku sleduje odborná porota v zložení: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová-StupavskáMária Zdravkovićová (členky), kroje účastníkov hodnotí Vlasta Vinkovičová a svoju mienku si bude môcť prezentovať a svojich dvoch favoritov odmeniť i obecenstvo. Spevákov sprevádza 12-členný festivalový ľudový orchester v čele s predníkom Valentínom Michalom Grňom.

V duete Ľudmila Ragová a Anna Berédiová zo Selenče Sára Valentíková z Pivnice

V duete Ľudmila Ragová a Anna Berédiová zo Selenče 

 

Na sobotňajšom druhom súťažnom koncerte sa speváci predstavia druhou pesničkou – a spravidla aj druhým pôvodným krojom zo svojho prostredia – a záverečný nedeľný koncert bude patriť tým odmeneným.

Adriana Jozefína Fúriková z Rumunska

Adriana Jozefína Fúriková z Rumunska

Všetkých iste poteší aj revuálna časť záverečného koncertu, kde známi speváci z pivnického festivalu predstavia nové rozhlasové nahrávky piesní z uplynulých ročníkov Stretnutia v pivnickom poli.

Anna Francistyová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs