Otvorili výstavu fotografií stavieb Michala Milana Harminca

27.júl 2019

Otvorili výstavu fotografií stavieb Michala Milana Harminca

V druhý deň osláv Kulpína bolo naplánované jedno významné podujatie: otvorenie výstavy fotografií. Ide o vzácny materiál, ktorý je prebraný z dvoch publikáciíí o architektovi dvoch storočí, Slovákovi z Kulpína Michalovi Milanovi Harmincovi.

Včera večer na slávnostnom otvorení na hlavnom vchode do Veľkého kaštiela hovoril predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a o významnom architektovi z našich grážov hovorila profesorka Jana Pohaničová, spoluautorka dvoch kníh, ktoré doteraz vyšli o nestorovi slovenskej architektúry.

Podotkla, že vystavené fotografie stavieb Harminca, ktorý projektoval vyše 300 budov, sú iba časťou jeho bohatého a plodného architektonického diela. Bližšie údaje o Harmincovi sprítomníla v sprievodnom texte Viera Dorčová-Babiaková.

Okrem profesorky Jany Pohaničovej, ktorá pracuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na podujatí uvítali i Magdalenu Fazekašovú, riaditeľku vydavateľstva TRIO Publishing z Bratislavy, ktoré vydalo obe knihy o Harmincovi: prvá vyšla roku 2014 a druhá roku 2019, k životným jubileám architekta.

Výstavu otvorila profesorka Pohaničová a návštevníkov do chodby Veľkého kaštieľa, kde bola nainštalovaná, uviedol potomok architekta Harminca Zlatko Harminc, tajomník MS Kulpín. Podujatie výstupmi spestrila mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian zo Slovenska.

Návštevníci si so záujmom pozreli fotografie očarujúcich impozantných stavieb Michala Milana Harminca, pôvodom práve z Kulpína.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs