Oživenie výroby

11.feb 2014

Oživenie výroby

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MIRJANA TRIFUNOVIĆOVÁ, NÁMESTNÍČKA MINISTRA DOPRAVY

– Aký podiel má vodná preprava na Dunaji v doprave celkovej, aj čo podnikať, aby ten bol vyšší?

– Máme údaje z posledných pár rokov, z ktorých vidno, že približne 8,6 percenta celkových množstiev tovarov sa v Srbsku alebo cez Srbsko prepravuje Dunajom. Zdá sa, že je to veľmi málo, no zaujímavé je, že je to dakde na úrovni priemeru všetkých členov Európskej únie. Len niekoľko tých najvyvinutejších štátov únie, ktoré majú rozsiahly a kvalitný priemysel, sú na tom lepšie. Jasné je, že Dunaj môže oveľa viac toho v smere lepšej dopravy poskytnúť, najskôr preto, lebo je vodná preprava ekologicky najakceptovateľnejší a ekonomicky najprijateľnejší druh dopravy. Predpokladom jej napredovania je oživenie veľkých výrobných prevádzok. Dunajom nemôžete prepravovať jednu či päť ton tovarov. Musí ísť o stovky alebo tisíce ton tovarov, aby daná preprava bola skutočne rentabilná.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs