V Padine bola republiková súťaž zo slovenčiny

23.máj 2015

V Padine bola republiková súťaž zo slovenčiny

Odmenené žiačky spolu s hostiteľmi a organizátormi súťaže (foto: A. Chalupová)

Odmenené žiačky spolu s hostiteľmi a organizátormi súťaže 

V Základnej škole maršala Tita v Padine sa vo štvrtok 21. mája usporiadala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo zhruba 65 žiakov z pätnástich základných škôl vo Vojvodine.

Po príležitostnom programe žiackeho orchestra pod taktovkou prof. Pavla Tomáša ml. a uvítacom príhovore Ladislava Petroviča, riaditeľa padinskej ZŠ, účastníkom súťaže sa prihovorili Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a prof. Dr. Anna Makišová, z Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

Pred začiatkom testovania

Pred začiatkom testovania

Neľahkú prácu v hodnotení žiackych testov mala posudzovacia komisia v zložení prof. Dr. Anna Makišová (predsedníčka), Mr. Zuzana Týrová, Ma. Jasna Uhláriková, Ma. Tatiana Pintírová, Mariena Korošová, Alena Pešková a PaedDr. Svetlana Zolňanová. Podľa ich hodnotenia najlepšie boli siedmačky Maja Vargová (1. miesto) zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, Jana Viergová (2. miesto) zo ZŠ Bratstvo v Aradáči a tretie miesto si vybojovala Padinčanka Ivana Petrášová.

Odmenené, ktoré tiež pobudnú na 10-dňovom pobyte na Slovensku, sú aj ôsmačky, Emília Jana Pálešová (1. miesto) zo ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku, druhé miesto si rozdelili Sandra Bagľašová zo ZŠ Bratstvo v Aradáči a Anabela Stošićová, žiačka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Pazovčanka Michaela Lešťanová (3. miesto).

Účastníci súťaže

Účastníci súťaže

Organizátormi tejto súťaže zo slovenčiny boli Ministerstvo školstva, vedy  a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs