V Padine vysadili vyše 7 a pol tisíc sadeníc

4.dec 2016

V Padine vysadili vyše 7 a pol tisíc sadeníc

Ekologické hnutie Ekop Padina včera usporiadalo akciu čistenia a vysádzania lesíka v Hornej Doline.

Už od rána počasie sľubovalo vydarenú akciu (na snímke: z dnešnej akcie upratovania lesíka v Hornej Doline

Už od rána počasie sľubovalo vydarenú akciu 

Idea založiť Ekologické hnutie Padina oslovila Padinčanov ešte na sklonku 2013 roka, keď čistili a upravovali lesík v Hornej Doline. Odvtedy usporiadali nespočetne mnoho podujatí, medzi ktorými bola aj dobrovoľná akcia čistenia lesíka, v ktorej 33 kubických metrov zozbieraného dreva rozdelili a doručili na adresu sociálne ohrozeným padinským rodinám.

V uplynulom roku v spolupráci s MS Padina a padinským VKP vystavali chodník pre pešiakov, vedľa ktorého dobrovoľníci včera vyrezávali staré stromy, kosili trávu, hrabali a v dĺžke 700 metrov vysadili bezmála 7 a pol tisíc sadeníc živej ohrady.

Do akcie sa okrem Padinčanov, ktorí žijú v tejto a v iných častiach dediny, pripojili aj členovia padinského Poľovníckeho spolku Zajac, kovačickí táborníci, ako i pracovníci Verejného komunálneho podniku Padina. Ruky priložili aj ženy, ktoré pre všetkých účastníkov schystali domáce lepníky a iné maškrty.

Podľa slov Jaroslava Pokoráckeho, predsedu ekologického hnutia Ekop, v tejto akcii, ktorú finančne podporila obec Kovačica, účinkovalo zhruba 50 občanov. Za celých 5 hodín sčasti upravili a vysadili priestor okolo pešej dráhy zdravia. Podľa slov predsedu EKOP-a, do konca roka, ak bude prajné počasie, usporiadajú ešte niekoľko akcií, s ktorými dotiahnu do konca prácu okolo úpravy lesíka v Doline.

Vďaka dobrej vôle a nesebeckému správaniu sa k svojmu okoliu, dedine a spoluobčanom, aktivisti ekologického hnutia Ekop plánujú v nadchádzajúcom období usporiadať ďalšie aktivity. V lesíku, ktorý je príjemným kútikom nielen pre Padinčanov, zvlášť v letných mesiacoch, čoskoro pribudnú aj smetné koše, lavičky a pouličné lampy.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs