Tridsať novinárov zo Srbska pobudlo v Slovinsku

5.dec 2016

Tridsať novinárov zo Srbska pobudlo v Slovinsku

Z tlačovky v Hospodárskej komore Slovinska

Z tlačovky v Hospodárskej komore Slovinska

V prvom rade šlo o to zistiť, ako sa k potravinám, ich kvalite a exporte pristupuje v jednej členskej krajine Európskej únie.

Čo sa vlastne v Slovinsku podniká, keď ide o možnosti zvýšiť potravinársky export do tejto juhovýchodnej Európy, ako treba dbať na kvalitu potravín, čo vlastne znamená to známe Od farmy či role po lyžicu.

        

Perspektívy v potravinárstve

Okrem celého radu odvetví v ktorých v súčasnosti spolupracujú, dva štáty v poslednom období objavujú úrodnú pôdu spolupráce aj v potravinárstve. Je to pochopiteľné. Tunajší trh je lákavý aj pre jeho dimenzie, aj pre blízkosť. Vo všetkom netreba zabúdať, že je štruktúra slovinského poľnohospodárstva celkom inakšia ako naša. Kým u nás tejto dominuje rastlinná výroba a dobytkárstvo je už celé roky v závoze, v Slovinsku práve dobytkárstvo hrá prím. V tamojšom poľnohospodárstve,  uvádzajú odborníci, účinkuje približne sedemdesiatimi percentami.

 

Naj mäso – hydina

Ptuj- mesto hydiny a vína

Ptuj- mesto hydiny a vína

Za účelom prezentácie a presadenia slovinských mäso produktov v štyroch krajinách a v jednej oblasti, teda v Srbsku, Bosne a Hercegovine, v Macedónsku, v Čiernej Hore a v Kosove, svetlo sveta uzrel medzinárodný projekt Európskej únie, Slovinska a jeho Hospodársko-zaujmového združenia mäsopriemyslu (GIZ).

Toto združenie je jeho nositeľom a združuje sedemnásť slovinských mäso spracovateľských spoločností – menom Kvalitne, bezpečné, transparentné – hydinové mäso európskeho pôvodu. Hodnota projektu je 1 570 000 eur a spolu ho financujú Európska únia (50 percent), Slovinsko (30 percent) a GIZ (20 percent). Trvá od februára 2014 a skončí sa vo februári 2017.

 

Význam a cieľ

Bolo sa čo dozvedieť...

Bolo sa čo dozvedieť…

Jeho základným cieľom je poukázať na výhody mäsa,  vyrábaného v EÚ, taktiež informovať spotrebiteľov o európskom zákonodarstve a predpisoch, zabezpečujúcich, aby sa na stoly konzumentov výlučne dostalo kvalitne a zdravotne bezpečné mäso, na základe možnosti sledovania všetkých fáz výroby a kontroly kvality.

Inak povedané, ide o transparentnosť procesu prebiehajúceho od farmy po lyžicu. Čo to všetko znamená a predpokladá mohla sa od 30. novembra a v prvých dňoch decembra dozvedieť  tridsaťčlenná skupina novinárov zo Srbska, keď navštívila tak Hospodársku komoru Slovinska v Ľubľane, ako aj veľké hydinárske spoločnosti v Ptuji a v Pivke.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs