ZO SPOLKU PETROVSKÝCH ŽIEN: Advent a biblické postavy

6.dec 2016

ZO SPOLKU PETROVSKÝCH ŽIEN: Advent a biblické postavy

Vlaňajšie podujatie, v ktorom Spolok petrovských žien navštívili viacerí cirkevníci v čele k farárom Jánom Vidom a kantorom Pavlom Očovejim, sa spolkárkam veľmi pozdávalo. Preto aj tohto roku na adventné stretnutie, pravidelné pondelkové, včera večer do SPŽ ženy zavolali dvoch čelných mužov z petrovského evanjelického cirkevného zboru.

Pekné slovo na privítanie farára a kantora

Pekné slovo na privítanie farára a kantora

Už vlani farár Ján VidaSpolku petrovských žien hovoril o význame štyroch adventných sviečok a o všetkom tom, čo sa v našom duchovnom živote, v cirkvi a v domácnostiach deje od začiatku decembra, ale tak trochu v „svetskejšom duchu“. Tohto roku sa novozvolený petrovský farár Ján Vida rozhodol ženám priblížiť postavy, ktoré sú späté s duchovnou náplňou Adventu, čiže s Ježišom Kristom.

Včerajšia prednáška sa týkala predovšetkým Márie, matky Ježišovejproroka Jána Krstiteľa. Tiež doby, v ktorej žili a spoločenské danosti.

Prednášku o Advente a biblických postavách si spolkárky vypočuli so záujmom

Prednášku o Advente a biblických postavách si spolkárky vypočuli so záujmom

Petrovský kňaz Vida najprv ozrejmil význam Adventu z duchovného hľadiska a potom dopodrobna ozrejmil význam a život uvedených biblických postáv.

Zároveň vysvetľoval aj odchýlky, ktoré sa uctievajú ohľadom nich v katolíckej, či pravoslávnej cirkvi.

Záverom farár všetkým prítomným ako darček rozdelil tradičné praktiky pre domáce služby Božie pri štedrovečernom stole pre každú domácnosť.

Stolová výzdoba so sviečkou a vianočnými oblátkami

Stolová výzdoba so sviečkou a vianočnými oblátkami

Prednáška bola popretkávaná viacerými piesňami, ktoré si prítomné ženy, ale i muži, zaspievali zo Spevníka spolu s kantorom Pavlom Očovejim a týkali sa priamo načrtnutej témy.

„Najbližších susedovcov“ ako hostí nazvala predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská, s radosťou uvítali azda aj preto, lebo viaceré spolkárky sú zároveň aj aktívne cirkevníčky, či členky Oltárneho krúžku žien.

Spolkárky sa v poldruha hodinovom podujatí vedľa vypočutej prednášky a zaspievaných piesní, ktorými sa duchovne povzniesli, pýtali hosťa na rôzne témy týkajúce sa Adventu a vianočných sviatkov pokoja.

K ešte vznešenejšej nálade Petrovčanky si spolkovú miestnosť vyzdobili v duchu Vianoc, kde na stoloch nechýbali ani venčeky, sviečky a oblátky. A po ukončení „oficiálnej časti“ ani družné posedenie a pochúťky, pri zhotovení ktorých sa nedali zahanbiť ani chlapi.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs