Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Ján Varšo na návšteve Hlasu ľudu

7.dec 2016

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Ján Varšo na návšteve Hlasu ľudu

Ďalšie dôležité dianie v komunikovaní Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s inštitúciami a zástupcami slovenskej komunity v Srbsku. Konkrétne, ide o aktuálnu návštevu jeho prvej osobnosti JUDr. Jána Varšu, CSc. a stretnutia, ktoré počas nej mal alebo bude mať s predstaviteľmi popredných slovenských inštitúcií a niekoľkých prostredí. Včera mal stretnutie na pôde Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a dnešnou prvou zastávkou bola Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu.

Dr. Ján Varšo v Hlase ľudu (Foto: O. Filip)

Dr. Ján Varšo v Hlase ľudu (Foto: O. Filip)

Ak pri februárovej návšteve prebiehajúcej na pôde Veľvyslanectva SR v Belehrade  vedeniu ÚSŽZ  v prvom rade šlo o informovanie predstaviteľov našej menšiny o novej Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 -2020, tento pobyt jeho predsedu Dr. Jána Varša zapadol do obdobia onedlho po založení Rady vlády SR pre krajanské otázky.

– Cieľom návštevy sú pravidelné stretnutia a konzultácie s inštitúciami slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, – povedal predseda ÚSŽZ Dr. Ján Varšo, ako aj to, že sa v rámci pobytu stretol alebo stretne s predstaviteľmi Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, NRSNM, Predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo v Novom Sade, Matice slovenskej, obce Báčsky Petrovec. Neoficiálne pôjde aj na návštevu Kovačice a v Belehrade sa zúčastní klasickej tradičnej recepcie, ktorú organizuje Veľvyslanectvo Slovenskej republike v Srbskej republiky pre našich krajanov.

– Cieľom mojej návštevy a hlavným posolstvom je to, aby sa robili všetky kroky preto, aby sa posilňovala jednota  Slovákov vo Vojvodine,  – podčiarkuje Dr. Varšo.

V rozhovore predsedu ÚSŽZ Dr. Jána Varša radu s riaditeľom NVU Hlas ľudu Samuelom Žiakom a zodpovednou redaktorkou Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou sa hovorilo aj o súčasnej situácii v spoločnosti, slovenskej menšine a v Hlase ľudu, tiež o perspektíach tunajšej tlače, možnostiach  udržať a zdokonaľovať printové vydania, modernizovať a zveľaďovať vydania internetové.         

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs