Slávnostne otvorili slovenskú skupinu škôlkarov v Novom Sade

7.dec 2016

Slávnostne otvorili slovenskú skupinu škôlkarov v Novom Sade

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo dnes v škôlke Kolibri slávnostne otvoril prvú slovenskú skupinu škôlkarov v Novom Sade. Skupina začala s prácou 1. septembra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Radosť z programu

Škôlkari so svojimi vychovávateľkami Danielou Đukićovou a Ivetou Demrovskou pre hostí pripravili program. Počas programu tancovali recitovali a spievali slovenské piesne a básne.

Hosťom sa prihovorili Tamara Anićová, vedúca pedagogickej jednotky, Mirjana Đurđev, riaditeľka Predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

Vyzdvihli dobrú spoluprácu medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Predškolskou ustanovizňou a Mestom Nový Sad. Tá rezultovala otvorením tohto oddelenia ako i vybavením priestoru pre 17 člennú skupinku detí. Hostia okrem iného povedali i to, že je jazyková a kultúrna viacrozmernosť dôležitá a obohacuje spoločnosť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cédečká pre všetkych škôlkarov

V programe sa slovenská skupina predstavila ako veselá a súdržná. V duchu mikulášskeho sviatku deťom rozdelili sladké darčeky, ale i knihy a cédečká.

Medzi hosťami na dnešnej slávnosti boli Lidija Tomaš, náčelníčka mestskej správy pre vzdelávanie Mesta Nový Sad, Ján Brna, Tatiana Naďová a Svetlana Zolňanová, predseda, podpredsedníčka a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Marijana Popov, zástupkyňa riaditeľky PU, Aleksandra Miletićová, vedúca vychovávateľka v objekte Kolibri, a Alenka Repcová, psychologička.

Po programe J. Varšo, A. Tomanová-Makanová a Mirjana Đurđev podpísali zmluvu, ktorou sa reguluje používanie nábytku a didaktického materiálu.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs