SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ: Z Petrovca do Pivnice pôjdu spievať Benková a Mioč

5.dec 2016

SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ: Z Petrovca do Pivnice pôjdu spievať Benková a Mioč

Tohtoročné kvalifikačné podujatie pre účasť na festival V pivnickom poli sa v Petrovci uskutočnilo včera večer.

Víťazka festivalu Margarita Benková

Víťazka festivalu Margarita Benková

Je to festival Spievajže si, spievaj, ktorý tradične organizuje petrovský MOMS.

Petrovčanov na nasledovnom festivale v Pivnici budú predstavovať Margarita Benková a Damir Mioč.

Takmer štvrť storočia sa v Báčskom Petrovci organizuje Festival slovenských ľudových piesní Spievaj že si, spievaj. Toto, okrem iného, pri jeho otvorení sprítomnila predsedníčka MOMS Petrovec a MSS Katarína Melegová-Melichová.

Vo veľkej sieni zvonku už vynoveného Slovenského vojvodinského divadla podujatie otvoril predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

Nádeje

Tiež postúpil do Pivnice: Damir Mioč

Tiež postúpil do Pivnice: Damir Mioč

Na vkusne upravenom javisku v prvej časti vystúpilo 30 nádejných speváčok a spevákov. Od najmladších z predškolskej ustanovizne Včielka a jadra – žiakov nižších a vyšších ročníkov Základnej školy Jána Čajaka.

Najmladšou účastníčkou festivalu bola štvorročná Anđela Pavlovová.

Dievčatá a dvaja chlapci každý osve, ale aj v duete, či ako kvarteto, spievali na ľudovú nôtu za sprievodu hudobného orchestra pod taktovkou Jána Andrášika.

Vyparádení do petrovských krojov z viacerých období mladučkí speváci sa usilovali zapôsobiť na prítomných divákov, ktorí nešetrili dlane vďačiac tým aj za ochotu detí udržiavať slovenskú ľudovú tradíciu.

Súťaž o postup na festival V pivnickom poli

Druhá súťažná časť festivalu je už dlhý rad rokov čo do počtu súťažiacich oveľa chudobnejšia.

Najviac zapôsobila na porotu obecenstva: Shaili Ponigerová Forero

Najviac zapôsobila na porotu obecenstva: Shaili Ponigerová Forero

V posledné roky súťažia iba dvaja, traja alebo štyria speváci, ktorí mienia, že vedia pekne spievať starodávne pesničky.

Tohto roku na festivale súťažili Margarita Benková a Damir Mioč, ktorí sa publiku predstavili s dvoma pesničkami.

Spevákov v tejto a v revuálnej časti sprevádzal orchester pod vedením Rastislava Struhára.

Kým skúsené speváčky z Petrovca Vladimíra Sabová, Andrea Kukučková, Andrea Lačoková a Jarmila Kolárová v revuálnej časti zabávali obecenstvo, komisie hodnotili najvyspelejšie hlasy a najkrajšie kroje.

Udeľovanie odmien najúspešnejším spevákom a za najkrajšie kroje

Udeľovanie odmien najúspešnejším spevákom a za najkrajšie kroje

Za ten čas moderátori Viera Dorčová-BabiakováRastislav Labáth sa zavďačili sponzorom a potom Mariena Stankovićová-Kriváková v mene odbornej poroty, ktorú tvorili aj Anna Medveďová a Slovenka Benková-Martinková, festival vyhodnotila a víťazom jednotlivých kategórií odovzdala ceny.

Podľa hodnotenia odborníčok najúspešnejšími speváčkami v kategórii nádejí boli Ema Brtková a Shaili Ponigerová Foreroceny za najkrajší pôvodný ľudový kroj získali Miroslava Zelenáková a Simona Sýkorová.

Cenu za autentickosť piesne udelili Ivete Kováčovej.

Cenu obecenstva, o ktorej rozhodla porota v zložení: Katarína Balážová, Anna Očovejiová a Anna Struhárová, získala Shaili Ponigerová Forero.

V kategórii starších spevákov druhú cenu za interpretáciu získal Damir Mioč, zatiaľ čo víťazkou festivalu Spievajže si, spievaj sa stala Margarita Benková.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs