Päťročnica pôsobenia kulpínskeho spolku Stratimirović

25.nov 2018

Päťročnica pôsobenia kulpínskeho spolku Stratimirović

V plnej sieni Domu kultúry v Kulpíne včera večer odznel ročný koncert KUD Mitropolit Stefan Stratimirović, ktorý pracuje v rámci Srbskej pravoslávnej obci v Kulpíne. Bohatým programom, v ktorom okrem domáceho súboru vystúpili i hostia, zároveň oslávili jubileum – päťročnicu pôsobenia spolku a pripomenuli si aj storočnicu pričlenenia Vojvodiny Kráľovstvu Srbska.

Jubilejný koncert príhovorom otvoril vzácny hosť  Đorđe Stratimirović z Belehradu, potomok slávneho vojskovodcu Đorđa Stratimirovića. Koncert moderovala členka spolku Jelena Milinkovová.
V programe vystúpili: detský zbor KUD Mitropolit Stefan Stratimirović, tiež prípravná skupina tohto spolku, detský folklórny súbor Vila z Nového Sadu a tamburášsky orchester Vila, ktoré pracujú v rámci srbského KUD Železničar z Nového Sadu, s ktorým KUD Stratimirović nadviazal vzájomnú spoluprácu.

Nevystalo ani vystúpenie tanečníkov KUS Zvolen z Kulpína a krásne slovo odznelo v podaní Zorana Mitića, člena divadelnej odbočky KUD Mitropolit Stefan Stratimirović.

Záujem o koncert s bohatou náplňou temperamentných tancov, hudby, spevu a krásneho slova bol veľký. Obecenstvo nešetrilo dlane, aby všetkých vystupujúcich odmenilo búrlivým potleskom.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs