Muzikologická konferencia venovaná Feríkovcom

25.nov 2018

Muzikologická konferencia venovaná Feríkovcom

Pravidelná konferencia muzikológov a hudobných odborníkov má za sebou už 13 ročníkov. Tohtoročný 14. mal byť venovaný hudobnému pedagógovi, kantorovi a zberateľovi Jurajovi Feríkovi st. Lebo sme práve v roku 110. výročia jeho narodenia.

Feríkovci na fotografiách

V máji však náhle umrel jeho syn, tiež bard nášho hudobného života, Juraj Ferík ml. A tak sa tá určená téma modifikovala…

Štrnásta muzikologická konferencia okrem všeobecného zamerania Slovenská hudba vo Vojvodine mala takéto spresnenie: Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Prebiehala počas 53. Stretnutia v pivnickom poli včera v zasadačke SKUS Pivnica za prítomnosti najbližších príbuzných Juraja Feríka ml. Prítomným sa na začiatku prihovorili Valentín Michal Grňa, predseda hostiteľského spolku, Anna Medveďová, predsedníčka komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM, a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚKVS.

VZÁCNE NOVÉ POZNATKY

Viktor Ivanovič a Ondrej Maglovský

Konferenciu moderovala Milina Sklabinská, ktorá najprv predstavila zborník prác z vlaňajšej konferencie, ktorá mala tému Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Potom udelila autorské výtlačky, ale zborník dostali aj ostatní účastníci konferencie. Pred ústrednou časťou sústredenia prítomní minútkou ticha vzdali úctu zosnulému Jurajovi Feríkovi ml. (1935 – 2018). Príjemným prekvapením tohto v podstate dosť emotívneho odborného sústredenia bolo vystúpenie Viktora Ivanoviča. Je to vnuk nedávno zosnulého J. Feríka, ktorý za sprievodu harmonikára Ondreja Maglovského zaspieval niekoľko dedových obľúbených slovenských ľudoviek.

Účastníci konferencie

Výskumné práce a referáty boli venované i Jurajovi Feríkovi st. (1908 – 1993) a vôbec nemerateľnému prínosu tzv. feríkovskej hudobnej tradície. So svojimi prácami vystúpili: Anna Medveďová, Mgr. art. Kristína Lomenová, Ph.D, MgA Janko Siroma, PhD, Mariena Stankovićová-Kriváková, Katarína Mosnáková-Bagľašová (prostredníctvom internetu priamo zo Slovenska), Mgr. Anna Medveďová ml., Tatiana Jašková, Mgr. art. Milina Sklabinská, PhD a Dr. Juraj Súdi. Katarína Melegová-Melichová pripravila príspevok k 60. narodeninám ďalšej skvelej hudobnej odborníčky – Anny Medveďovej. Konferencia sa skončila diskusiou a svoje dojmy prezentoval aj vzácny hosť konferencie Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ. Aj tentoraz všetky referáty budú zverejnené v osobitnom zborníku.

NA ZÁVER FESTIVALOVÝ KONCERT

Zo sobotňajšieho vystúpenia Selenčanky Anny Berédiovej

Všetci účastníci muzikologickej konferencie potom v tamojšej kinosále odsledovali 2. súťažný koncert 53. Stretnutia v pivnickom poli. Našim čitateľom pripomíname, že prvý a druhý festivalový koncert si môžu pozrieť na webovej stránke www.skuspivnica.org.rs. Na tomto mieste možno priamo sledovať i dnešný záverečný koncert. Začína sa o 19. hodine. Vystúpia všetci 16 speváci a tí najúspešnejší budú práve tu odmenení cenami odborných porôt a obecenstva.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs