Pekné stredoeurópske mestečko

2.sep 2013

Už druhý mandát Dr. Mišo Filip je predsedom Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova. Počas jeho prvého štvorročného mandátu (2009 –2013) v staropazovskom Miestnom spoločenstve bolo ešte platné samozdanenie, z ktorého sa zabezpečovali – aspoň vo väčšine prípadov – príjmy na realizáciu väčších investícií usmernených hlavne na úpravu mesta. Podporovali pritom čulú činnosť kultúrno-umeleckých spolkov a početných športových klubov. V predchádzajúcom období v Pazove je urobené dosť toho a MS sa zúčastnilo, ako uviedol predseda Rady MS, v rekonštrukcii povaly Slovenského národného domu a prispelo i k úprave basketbalového ihriska a k opätovnému dobrému fungovaniu FK Jednota.

Upravené tribúny na štadióne FK Jednota v Starej Pazove

Upravené tribúny na štadióne FK Jednota v Starej Pazove

Po májových voľbách na konštitutívnej schôdzi (18. júna 2013) za predsedu Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova znovu zvolili Dr. Miša Filipa (Združenie občanov Pazovački pokret). V novom zložení Rady MS Stará Pazova je inak 11 členov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS), 9 členov zo Združenia občanov Pazovački pokret a jeden člen z Demokratickej strany (DS). „Spolupráca s členmi rady a členmi Výkonného výboru je dobrá, takže spoločnými silami pracujeme v prospech lepšieho a kvalitnejšieho života občanov Starej Pazovy,“ zdôraznil M. Filip a dodal, že samotné Miestne spoločenstvá už viac nemajú také veľké ingerencie, aké mali doteraz. Všetky väčšie investície podľa platného zákona teraz majú na starosti obecné orgány, takže miestnym spoločenstvám sú obmedzené možnosti pôsobenia. „Samozrejme, aj my v Staropazovskej obci vo svojich plánoch a programoch navrhujeme, čo by bolo potrebné robiť na úprave mesta, ktoré práce sú prioritné, komunálne problémy… Ich realizácia však závisí výlučne od finančných prostriedkov,“ povedal Dr. Mišo Filip.

Hlavným cieľom aktuálneho zloženia RMS je vystavať novú ulicu, ktorá by spájala hlavnú Ulicu Cyrila a Metoda s Ulicou Vladimíra Hurbana (oproti autobusovej stanici, kde je teraz parkovisko). Podľa slov predsedu RMS je to kapitálna investícia, výsledkom ktorej má byť veľmi funkčný celok v meste, zvlášť s ohľadom na blízkosť Domu zdravia J. J. Zmaja a Predškolskej ustanovizne Poletarac. V pláne je i výstavba cyklistickej dráhy v Ulici novosadskej (až po benzínové čerpadlo Volan). Staropazovčania, ktorí žijú v tejto časti mesta, v nedostatku chodníkov, resp. cyklistickej dráhy sú nútení pohybovať sa magistrálnou cestou Belehrad – Nový Sad, ktorá je veľmi frekvenčná a pre pešiakov a cyklistov veľmi nebezpečná.

Dr. Mišo Filip

Dr. Mišo Filip

„Rozpočet Miestneho spoločenstva na rok 2013 je schválený v hodnote 26 miliónov dinárov. Pre nedostatok prostriedkov rozpočet je zmenšený o 30 percent a teraz, po schválení opravného rozpočtu, je 18 miliónov, čo je veľmi málo. Táto suma postačí iba na bežnú údržbu mesta,“  pripomenul náš spolubesedník a dodal, že predsa sú niektoré práce, ktoré sa musia realizovať v blízkej budúcnosti. Medzi také patrí úprava ulíc a plátanie dier na vozovkách v meste, ako aj výmena parkiet v športovej hale Park.

Každoročne začiatkom augusta v Starej Pazove prebieha Mestská oslava sv. Iliju, ktorá je aj sviatkom Miestneho spoločenstva. Na základe postrehov početných zahraničných delegácií možno povedať, že Stará Pazova je pekne upraveným stredoeurópskym mestečkom. Výzor centra mesta sa po dôkladnej úprave križovatky veľmi zmenil a ku ešte krajšiemu výzoru potrebné by bolo urobiť aj nové fasády, najmä na niektorých starých objektoch v strede mesta, ktoré sú pod ochranou štátu. Vedenie staropazovského Miestneho spoločenstva by sa v nadchádzajúcom období chcelo aktívnejšie zapojiť do písania projektov na získanie prostriedkov z predprístupových fondov Európskej únie.

V Starej Pazove žije okolo 18-tisíc občanov. V tomto Miestnom spoločenstve, podľa slov Dr. M. Filipa, ešte stále zápasia s divými skládkami, ničením smetných košov a lavičiek v mestskom parku, krádežami dopravných tabúľ… K čiastočnému riešeniu týchto komunálnych problémov, najmä na okraji mesta, mala by prispieť nedávno založená hájnická služba, ktorej úlohou je strážiť nielen dopestovanú úrodu v poli pred zlodejmi, ale aj evidovať tých občanov, ktorých prichytia, že vyhadzujú smeti tam, kde je to prísne zakázané. Všetkým nesvedomitým občanom príslušné orgány uložia peňažné pokuty. Doteraz je už zaevidovaných niekoľko takých prípadov.

Ako lekár staropazovského domu zdravia, predseda RMS je často prítomný v teréne. Hovorí, že  v súčasnej dobe veľkým problémom sú aj túlavé psy a z postu richtára vyzval občanov, aby svorky psov prihlásili buď do MS alebo do VKP Čistoća.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs