Učiť slovami, vychovávať príkladom

2.sep 2013

Neučíme sa pre školu, ale pre život. Seneca

Stromček ohýbaj, pokým je mladý. České

Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy. Nie je ničím iným než tým, čím ho výchova učiní. Kant

Ľud potrebuje chlieb a výchovu. Danton

Účelom každej výchovy je vzbudiť génia v človeku. Pythaoras

Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali. Rousseau

Výchova je vlastne organizovaná obrana dospelých proti deťom. Shaw

Dobré deti sa vychovávajú samy. Nórske

Pokým je syn menší, buď jeho opatrovateľom, keď bude veľký, bratom. Srbské

Vzdelanie je to, čo nám zostane, keď zabudneme všetko, čo sme sa naučili v škole. Čapek

Z čoho čo má byť, to je hneď odmala. Slovenské

Čo nevošlo s materským mliekom, s kravským nevojde. Tatárske

Výchova je príklad a láska, nič viac. Fröbel

Telesná výchova má predchádzať rozumovú výchovu. Aristoteles

Nechodil poza školu. Slovenské

Nechodil nadarmo do školy. Slovenské

Vedieť, ako sa máme učiť, je už polovicou vedomostí. České

Slabí žiaci výnimočne dobre poznajú slabiny svojich učiteľov. Ladan

Rob to, čo učiteľ rozpráva, nie to, čo on robí. Turecké

Aby si bol dobrým učiteľom, musíš sa i sám neustále učiť. Chapman

Veľa som sa naučil od svojich učiteľov, ešte viacej od svojich kolegov, a najviac od mojich žiakov. Maimonides

Vyriešený problém sa zdá byť jednoduchým. Stendhal

Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom. La Bruyere

Dieťa veľmi milované, nikdy dobre vychované. Srbské

Základnou úlohou každého štátu je výchova mladých ľudí. Diogenes

Výchova je lepšou ochrankyňou slobody od stojacej armády. Ebert

 Výchova je orba pôdy bez predchádzajúceho siatia. Guaresci

  Nikdy by som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu. Twain

Pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole. Komenský

 

Z českých, slovenských a srbských kníh aforizmov pripravil

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs