Brány otvoria najmladší

2.sep 2013

Počet žiakov v ZŠ Ľudovíta Štúra v novom školskom roku 2013/2014 sa vzhľadom na minulý rok nepatrne znížil. Vlani totiž do školy chodilo 421 a v novom je 413 žiakov.

− V tomto školskom roku máme 16 tried s vyučujúcou slovenskou rečou a 8 so srbskou rečou. Čo sa týka prvákov, situácia je lepšia než vlani, lebo sa do dvoch slovenských tried zapísalo 34 žiakov – vlani iba 28. Do srbskej triedy sa zapísalo 12 prvákov. Mienim, že vlaňajšia generácia prvákov, ktorí chodili do slovenských tried, bola posledná málopočetná. Teraz nasledujú generácie, kde síce bude menej žiakov ako obvykle, ale budú to generácie počtom postačujúce na dve slovenské triedy, v ktorých bude viacej od 15 žiakov. Tohto školského roku sa do srbskej triedy nezapísali deti zo slovenských manželstiev, ale iba zo zmiešaných. Aj v slovenských triedach sú prváci zo zmiešaných manželstiev, na čo sa rozhovorom sčasti mohlo vplývať, − hovorí riaditeľka kysáčskej školy Anna Gašparovićová.

Anna Gašparovićová

Anna Gašparovićová

Postrehy má v tom zmysle, že do srbskej triedy spravidla zapisujú deti z manželstiev, kde je mama nie Slovenka. Pod zámienkou, že matka sa bude s dieťaťom učiť. Avšak chvályhodné je, že rodičia žiakov zo zmiešaných manželstiev zapisujú deti na výučbu slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry od prvého po ôsmy ročník, nuž žiaci zvládnu gramatiku a vôbec slovenskú kultúru.

− Kádrové otázky sme už riešili, i keď ich bolo dosť, aj z dôvodu odchodu kolegov do penzie. Vďaka zoznamom učiteľov s nedostatočným počtom hodín, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, sme riešili otázku hudobnej kultúry a fyziky, ale očakávam, že sa nastolia ďalšie otázky tohto typu, − hovorí spolubesedníčka, ktorá je 12 rokov riaditeľkou školy v Kysáči.

− Prvýkrát, odkedy som riaditeľkou, sme na úprave školskej budovy cez leto nerobili nič. S výhovorkou mesta, že nieto peňazí, avšak tie sa usmerňujú školám, kde sú riaditelia stranícky orientovaní. Nám dokonca sanitná inšpekcia naložila, že máme olíčiť povaly a steny, čiže sanovať ich po škode, ktorá vznikla po premokaní. Ani po roku sme to neurobili, čo sa môže zakončiť aj pokutovaním. Do Nového Sadu som napísala kopu požiadaviek nielen ohľadom líčenia, ale aj sanácie školskej ohrady, ktorá by sa musela renovovať alebo dokonca vybudovať nová. Zoznam potrebného je dokonca ešte väčší, chybujú nám i počítače a videobeamy. Dostali sme prostriedky iba na reparáciu školských tabúľ, čo teraz treba vykonať. Aj naďalej sa budeme dožadovať prostriedkov, hlavne na líčenie a ohradu, − hovorí riaditeľka a sťažuje sa na veľmi zlú komunikáciu s mestskou radou.

− Urobený je ideový projekt a máme povolenie na výstavbu jedálne a školskej kuchyne, teraz treba robiť hlavný projekt. Potom, pravdaže, získať z Mesta Nový Sad prostriedky na výstavbu. Avšak finančná situácia je zlá a nepamätám si, že niekedy bola horšia. Doteraz sa každý rok niečo urobilo, dokúpilo, a tohto roku napriek úsiliu a požiadavkám sa neurobilo nič. Bývalo všelijako, horšie i lepšie, ale takto nebolo nikdy, − hovorí A. Gašparovićová.

Ale aj napriek všetkému hovorí, že začiatok školského roku dočkali pripravení. V pondelok ráno 2. septembra školské brány otvorili žiaci nižších ročníkov a žiaci vyšších ročníkov sú v popoludňajšej zmene. Technické záležitosti sú vykonané, rozvrh hodín urobený, bezplatné a učebnice z predplatného sú zabezpečené, výučba teda beží nehatene.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs