Pestro a bystro

30.máj 2013

Základné školy Mladých pokolení v Kovačici a Maršala Tita v Padine majú k sebe blízko. Učitelia a profesori z Kovačice pôsobia v škole v Padine a naopak.

22kovdivadloDve výchovno-vzdelávacie inštitúcie oslavujú Deň školy koncom mája, tohto roku v piatok 24. mája. Kovačičania predpoludním, Padinčania podvečer.  Oslavy usporiadali v mestských kultúrnych domoch, kde pre plné siene obecenstva predviedli pestrý program. Vystúpili najlepší medzi úspešnými, ovenčení v školskom roku 2012/13 uznaniami z obecných, oblastných, pokrajinských, republikových a medzinárodných súťaží. Striedali sa najmladší recitátori, divadelníci, literáti, speváci, hudobníci, tanečníci.

Verejne pochválili i žiakov, ktorí vynikali v predmetoch z prírodných a spoločenských vied, početných športových odvetviach, ale i v dobrovoľníckej a humanitárnej činnosti či ochrane životného prostredia. Vyznamenali sa buď ako jednotlivci alebo kolektívne, napríklad počtom ton zozbieraných sekundárnych surovín, z predaja ktorých si zmodernizovali učebňu anglického jazyka. Zúčastnení vyprevadili školský drobizg na divadelnú prehliadku 3 x Ď do Starej Pazovy a ich scénicko-hudobné pásma i do zahraničia. Kovačičanov do Košíc, Padinčanov do Bratislavy.

Časť speváckej skupiny ZŠ maršala Tita z Padiny

Časť speváckej skupiny ZŠ maršala Tita z Padiny

Prítomným sa úvodom prihovorili riaditelia škôl Irena Hlebecová a Ladislav Petrovič. K tomu kovačická pedagogička Milina Lenhartová verejne pochválila všetkých odmenených v školskom roku, ktorý je pomaly za nami.

Na oboch podujatiach sa zúčastnili i predstavitelia obecnej samosprávy. V oboch školách vítali aj bývalých pedagógov a iných penzistov a odmenili jubilantov. Na programoch sa záverom prihovorili hostia zo Slovenska a získali búrlivé potlesky. V Kovačici vystúpil družobný Detský folklórny súbor Ratolesť z Detvy, do Padiny na oslavy Dňa školy prišiel veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo.

Riaditeľ Petrovič sa veľvyslancovi poďakoval za už druhý projekt zo Slovak Aidu a Veľvyslanectva SR v hodnote 5 000 eur, z ktorých sú vynovené triedy biológie a informatiky, časť elektrickej siete a osvetlenia. Veľvyslanec Varšo zdôraznil vo svojom príhovore, že nielen vedomosťami, ale i charakterom je človek živý a že v nežičlivých podmienkach pre školstvo takmer na celom svete je potrebná i rovnosť medzi matériou a duchom, a preto Slovensko mieni i naďalej podporovať oblasť výchovy a vzdelávania Slovákov v Srbsku.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs