Pozbavili funkcie predsedu zhromaždenia

30.máj 2013

Na území Staropazovskej obce v nedeľu 26. mája prebiehali voľby na členov rád miestnych spoločenstiev. Deň skôr – v sobotu 25. mája sa konalo v poradí 9. zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom výborníci rokovali prevažne o finančných plánoch miestnych spoločenstiev (Stará Pazova, Nová Pazova, Golubinci, Vojka, Krnješevci, Belegiš, Surduk, Nové Bánovce) na rok 2013. Výborníci väčšinou  hlasov tieto plány potom aj schválili. Tak napr. finančný plán MS Stará Pazova na rok 2013 bol schválený na zasadnutí Rady MS Stará Pazova 20. februára, a potom postúpený na schválenie patričnému orgánu, čiže Zhromaždeniu obce.

Nový predseda ZO Radoja Blagojević (v strede), podpredseda Ljuban Skopljak a tajomníčka Nevenka Čmelíková

Nový predseda ZO Radoja Blagojević (v strede), podpredseda Ljuban Skopljak a tajomníčka Nevenka Čmelíková

Hoci bola sobota, výborníci staropazovského lokálneho parlamentu pracovali naplno a schôdza trvala až osem hodín. Pôvodne doručený rokovací program s 25 bodmi bol na návrh Obecnej rady a predsedu obce doplnený početnými bodmi vzťahujúcimi sa na kádrové zmeny. Výborníci na zasadnutí tajným hlasovaním pozbavili funkcie Miloša Crnomarkovića, predsedu Zhromaždenia obce (Demokratická strana Srbska) a za nového predsedu zvolili doterajšieho podpredsedu Radoju Blagojevića (Socialistická strana Srbska). Novým podpredsedom sa stal Ljuban Skopljak (Srbská pokroková strana).

Okrem predsedu ZO funkcie pozbavili aj troch členov Obecnej rady –  Natašu Jeftićovú z Golubiniec, Dušana Tadića z Nových Bánoviec a Stanka Carića zo Starej Pazovy. Novými členmi Obecnej rady sú Biljana Glišićová zo Starej Pazovy, Dušan Sarapa zo sídliska Bánovce – Dunaj a Zdenko Gašić z Novej Pazovy.

Na sobotňajšej schôdzi staropazovského lokálneho parlamentu Milana Končarevića (Srbská pokroková strana) vymenovali za nového úradujúceho riaditeľa VP Čistoća Stará Pazova a z funkcie uvoľnili doterajšieho riaditeľa Đukana Rakonjca (Demokratická strana Srbska).

Zasadnutie zhromaždenia prebiehalo inak vo veľmi napätom ovzduší a z rečníckej tribúny odznelo hodne urážok, obvinení a predpokladov, kto a s kým mieni utvoriť novú koalíciu s cieľom dostať sa k moci.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs