Pestrý Eko deň Hložian

16.sep 2019

Pestrý Eko deň Hložian

Dnes v Hložanoch Združenie ekológov EKOS, v spolupráci so ZŠ Jozefa Marčoka – Dragutina usporiadalo tradičný Eko deň Hložian.         

Podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa ochrany ozónového obalu Zeme. Aj tento raz sa nieslo pod heslom Meňme svoje zvyky, nie klímu!     Otvárací program odznel o druhej popoludní na terase kaviarne Pod lipami. Početných prítomných pozdravila predsedníčka Ekosu Viera Turčanová.

Text o význame Dňa ochrany ozónového obalu Zeme predniesla Monika Bažaľová. Vlastné slohové práce na tému Ozón a ochrana prírody prečítali žiačky vyšších tried. Žiaľ, návštevníci, čiže školáci a ich rodičia ich nepočuli, lebo chýbalo ozvučenie.

Žiačky a žiaci nižších tried ako obvykle svojimi kresbami kriedou skrášlili betónovú plochu na trhovisku.

Program za dedinou

V rámci druhej časti podujatia nasledovala prechádzka k poľovníckej voliére. Najprv sa žiaci pobavili pri hádankárskej súťaži. Potom sa pobrali povedľa kanála na miesto, kde ich čakal mladý milovník prírody, študent biológie Miroslav Dudok.

Hovoril žiakom o technike a význame prstenkovania vtákov. Početné publikum najviac zaujala ukážka lapania vtáčat do siete a ich prstenkovanie. Najväčšiu radosť mali žiaci, ktorí po oprstenkovaní vtáčence pustili na slobodu.

Jednotlivci sa venovali aj pozorovaniu vtákov a vyhľadávaniu pekných detailov v prírode pomocou ďalekohľadov. Nikomu sa, v nádhernom počasí, nechcelo ukončiť zaujímavý výlet do prírody.

 

 

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs