Dôraz na hospodársku spoluprácu

17.sep 2019

Dôraz na hospodársku spoluprácu

ZÁSTUPCA VEĽVYSLANKYNE  SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SRBSKU IGOR VENCEL SO SLOVÁKMI V JÁNOŠÍKU A HAJDUŠICI

 V pondelok 16. septembra Igor Vencel zástupca veľvyslankyne slovenskej republiky v Srbku so spolupracovníkmi pobudol na návšteve v Jánošíku a Hajdušici, kde sa stretol s tamojšími Slovákmi. V oboch dedinách vzácnych hostí zo Slovenska informovali o tom ako žijú, aké majú problémy a potreby, ale hovorilo sa aj o spôsobe ako prípadné problémy prekonať.

Stretnutie so Slováíkmi v Jánošíku

Ako základné problémy v oboch dedinách zdôraznili nedostatok pracovných príležitostí, a v súvislosti s tým aj odchod mladých ľudí za prácou na Slovensko. Hovorilo sa aj o možnostiach ekonomickej spolupráce. Jánošíčania a Hajdušičania od Slovenska očakávajú pomoc v lákaní investorov, ktorí by tuná otvárali výrobné prevádzky a zamestnávali občanov týchto dedín. V Hajdušici sa napríklad uzhodli, že potenciály pre hospodársku spoluprácu môžu byť v oblasti spracovania sóje, ktorá sa v tejto časti Banátu pestuje na veľkých výmeroch, ako aj medu, vzhľadom na to, že v Hajdušici a okolí je včelárstvo príliš zastúpené. V Jánošíku je aktualizovaná otázka výstavby mraziarne na uschovanie ovocia a hovorilo sa aj o možnostiach spracovania višní a iného ovocia. Hovorilo sa aj o možnostiach nadviazania družby týchto dvoch dedín s obcami na Slovensku, z ktorej môže vyústiť spolupráca na rôznych poliach a tak aj tá hospodárska. Hosť zo Slovenska sa informoval aj o práci na školách a kultúrnom živote v týchto dvoch dedinách a zvlášť vyjadril ustarostenie nad tým, že mladí ľudia v Hajdušici sa medzi sebou rozprávajú po srbský, aj keď vedia rozprávať aj po slovensky. Vyjadril presvedčenie, že častejšie odchody detí a mladých na Slovensko by aj tomuto problému mohli čeliť.

Rozhovory v Slovenskom dome v Hajdušici

-Som veľmi rád, že som mohol byť medzi našimi Slovákmi v Banáte. Nadväzuje to na predchádzajúce stretnutia, ktorých cieľom je navštíviť tie obce, ktoré sú malé, ale pri tom tiež veľmi dôležité pre ďalší rozvoj slovenskej identity. Predovšetkým nás zaujíma budúcnosť, spolupráca s mladými ľuďmi, vzdelávanie, aké sú aktivity školského charakteru, ale samozrejme aj ten folklór. Taktiež sme hovorili o tom ako sa môže nadviazať spolupráca so slovenskými mestami a obcami o čo je veľký záujem. V tom vidíme veľký priestor spolupráce, ale sme taktiež hovorili aj o rôznych možnostiach ekonomického rastu, tiež o problémoch, ktoré sú spoločné pre celú slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku a to je odchod ľudí Slovákov, hlavne mladých v reprodukčnom veku na Slovensko. To sú všetko otázky na ktorých chceme ďalej pracovať a chceli bi sme aby tieto stretnutia pokračovali a pravdaže aby mali nejaký výsledok, – povedal nám za záver návštevy v Hajdušici Igor Vencel.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs