V Petrovci piaty zraz Mladých dolnozemcov

20.sep 2019

V Petrovci piaty zraz Mladých dolnozemcov

V nadväznosti na minuloročné stretnutie slovenských dolnozemských žiakov v piatok 20. septembra 2019 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bude ďalšie stretnutie slovenských dolnozemských žiakov pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti). Osobitnou hostkou stretnutia bude Mária Kotvášová-Jonášová, spisovateľka pre deti a mládež.

Seminár je určený pre žiakov 2. stupňa a učiteľov slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), Josipovca (Chorvátsko) a z petrovskej školy. Zameraný je na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov,“ – v tomto znení do redakcie prišlo pozvanie od Márie Andrášikovej, predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov na piate v poradí stretnutie Mladých dolnozemcov.

A presne tak sa aj udialo. Od rána po privítaní cezpoľných účastníkov v petrovskej škole riaditeľkou Vlastou Werleovou, napĺňal sa stanovený harmonogram podujatia.

Aby sa oboznámili s vyučovacím procesom hostia z Rumunska, Maďarska a Chorvátska navštívili jednotlivé vyučovacie hodiny už či prírodných alebo spoločenských vied.

S Máriou Kotvášovou-Jonášovou

Po spoločnej desiatej nasledoval krásny spoločný zážitok na literárnom posedení s autorkou pomenovaný Zo života mladých školákov očami Márie Kotvášovej-Jonášovej.

Prítomnosť našej renomovanej spisovateľky organizátori využili aj na to, aby žiakom dali možnosť pýtať sa všeličo, čo ich zaujímalo aj z osobného života spisovateľky, ale i toho pracovného, a zároveň aj prečítať viaceré jej poviedky pre deti a mládež z doterajších Kotvášovej-Jonášovej publikovaných kníh. Spoločne sa pobavili aj pri tvorbe spoločnej poviedky.

Záverom autorka každej zúčastnenej škole venovala svoj román pre mládež Mať 15 je také ťažké alebo Striptíz.

Po spoločnom obede nasledovali tri tvorivé dielne.

Dve z nich boli z oblasti slovenčiny. Jedna skupina s vedúcou Vesnou Valihorovou-Filipovićovou sa venovali slohovým prácam na námety predtým absolvovaného literárneho posedenia.

Druhú skupina profesorka Jarmila Pantelićová hravým kvízovým spôsobom podnietila v skupinách súťažiť v správnom použití viet, v ktorých sa používali vybrané slová.

Napokon, tretia skupina žiakov pod dozorom profesorky Daniely Triaškovej sa činila umelecky, ale v oblasti výtvarnej výchovy na námety inšpirovaní počutými úryvkami z Kotvášovej-Jonášovej kníh.

Predtým ako sa rozlúčili a odišli každý v inom smere, žiakom zo zahraničia poukazovali aj znamenitosti Petrovca, pričom spoločne navštívili viaceré kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

O tom ako sa ich žiakom, prevažne piatakom a šiestakom, ktorým toto bol prvý kontakt so slovenskou komunitou v Srbsku, dobre viedlo v Petrovci, dosvedčili nám ich pedagógovia Ján Pitoňák z Maďarska, Ľudmila Šomráková z Rumunska a Boženka Dasovićová z Chorvátska.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs