STAROPAZOVSKÁ OBEC – GOLUBINCE: Nový začiatok pre 30 utečeneckých rodín

18.sep 2019

STAROPAZOVSKÁ OBEC – GOLUBINCE: Nový začiatok pre 30 utečeneckých rodín

 

Prvý podpredseda Vlády Srbska, minister zahraničných vecí a predseda Komisie pr koordináciu procesu trvalej integrácie utečencov Ivica Dačić zúčastnil sa dnes v Golubinciach malej slávnosti z príležitosti udelenia kľúčov 30 nových bytov vystavaných pre utečencov z Bosny a Hercegoviny a Chorvátska, ktorí majú býdlisko na území tejto lokálnej samosprávy a to v rámci podprojektu štvrtého Regionálneho stavebného program za čo je vyčlenených 18,6 miliónov eúr. Hodnota prác v Golubinciach je vyčíslená v sume 736 913 tisíc eúr.

Prítomní boli aj predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović, komisár pre utečencov a migrácie RS Vladimir Čupić, štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Bojan Stević, a predstavitelia sponzorov a medzinárodných organizácii – Yngve Engstrom, predstaviteľ Delegácie Európskej únie v Srbsku, Hans Fridrich Söder,úradujúci stály koordinátor UN a šéf Predstaviteľstva UNHCR v Srbsku, ktorí sa aj prihovorili a utečeneským rodinám slávnostne odovzdali kľúče od svojich nových domov.

Finančné prostreidky na výstavbu týchto bytov zabzpečené sú tak z donátorských Fondov  Regionálneho stavebného programu, ktorým spravuje Banka pre rozvoj Rady Európy, kým pozemok a komunálnu instraštruktúru mala na starosti staropazovská lokálna samopráva.

I. Dačić sa v Golubinciach poďakoval všetkým partnerom v Regionálnom stavebnom programe na ich obetavosti a vytrvalosti. „Verím, že udelením kľúčov od nových bytov začína sa i nový život pre vás a preto vám želám, aby tento nový začiatok sa niesol v znamení mieru a pokroku“, pripomenul minister Dačić.   

Podľa slov Đ. Radinovića Staropazovská obec v tých nešťastných rokoch svoju náruč otvorila pre takmer 25-tisíc ľudí,ktorí si tu našli svoj nový domov. Komisár V. Cucić pri tejto príležistosti vyzdvihol, že sa uvedený program realizuje plným tempom a bytové riešenia každodené udeľujú. A ďalej uviedol: „Vám,ktorí dnes dostávate kľúče od nových bytov želám, aby s dnešným dňom boli pre vás ukončené sťahovávania“. V mene všetkých užívateľov novej budovy v Ulici Pazovskej bez čísla v Golubinciach sa dojímavými slovami prihovoril Stevo Bulić a sprítomnil ako to bolo v ich rodine pred 24 rokami.    

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs