Prvý matičný maliarsky tábor v Jánošíku

16.sep 2019

Prvý matičný maliarsky tábor v Jánošíku

V nedeľu, 15. septembra Miestny odbor Matice slovenskej v Jánošíku zorganizoval prvý maliarsky tábor. Podujatia sa zúčastnili maliari z Padiny Juraj Lavroš a Vesna Kucháriková, Miroslav Hraško a Sanja Brezičaninová z Hajdušice, Vierka Hriešiková-Vršková z Bieleho Blata, ako aj domáci maliari Anna Šterbová, Anna Omastová, Michal Nemec a Anna Urbanová a jánošícka rodáčka žijúca v Pančeve Anka Jankovićová.

Jozef Omasta, predseda MOMS (vpravo) pozdravil prítomných a chvíľu hrou na fujare spestril Juraj Ľavroš

Všetkých na úvod pozdravil predseda jánošíckeho MOMS Jozef Omasta, ktorý zahlásil, že jánošícky MOMS má vôľu aby sa podujatie stalo tradičným ak o to bude pochopenie v inštitúciách, ktoré by na tie účely mali zabezpečiť prostriedky. Podnetnými slovami sa prihovorila aj podpredsedníčka MSS pre Banát Jarmila Hromčíková a na fujare zahral Juraj Lavroš.

Jánošíčanku Annu Urbanovú inšpiroval starobylý válov v strede dediny

Stretli sa v Jánošíku maliari zo záľuby, insitní, ale aj vyškolení, čiže akademický maliari s poslaním popularizovať tento druh umenia. Témou maľovania bol Jánošík. Niekoľkí z účastníkov prišli s praktický ukončenými prácami iba že ich počas tábora dokončili. Iní

Maliarov podporili aj predseda obce Alibunár Dušan Dakić a náčelníčka juhobanátskeho obôdu Daniela Lončarová

zasa dokázali za štyri hodiny namaľovať celý obraz. Niekoho inšpiroval kostol, druhých zasa stred dediny so studňou a starobylým válovom na varenie sanitry, tretí jednoducho maľovali krajinku... Tak alebo onak za niekoľko hodín práce vznikli pekné obrazy, ktoré dobudúcna budú zdobiť sieň Domu kultúry v Jánošíku. Túto kolekciu svojimi grafikami obohatil aj známy kovačický insitný maliar Pavel Hajko, ktorý sa účastníkom pripojil neskoršie a obraz zreňaninského maliara Janka Laca, ktorý sa akcie nezúčastnil z rodinných dôvodov.

Účastníci tábora so svojimi obrazmi

Podujatie si prišli pozrieť a tak ho podporiť aj námestníčka juhobanátskeho obvodu Daniela Lončarová a predseda obce Alibunár Dušan Dakić, ktorí sľúbili, že organizátori dobudúcna budú môcť počítať aj s finančnou podporou lokálnej samosprávy. Zároveň sugerovali aby do táboru boli zapojení aj aktívni maliari z územia celej obce a tak sa navzájom spoznali s inými, vymenili si skúsenosti, prípadne nadviazali spoluprácu. V príjemnom pobavení účastníkov táboru, tak maliarov, ako aj predstaviteľov jednotlivých banátskych MOMS a hostiteľov všetci vyjadrili uspokojenie nad tým ako prvý jánošícky tábor dopadol.

Pritom zaželali Jánošíčanom aby sa ich plány o tom aby sa tábor stal tradičným aj splnili a oni sa o to pričinia tak, že do Jánošíka prídu aj o rok.

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs