Petrovsko-prievidzský divadelný Proces

18.aug 2019

Petrovsko-prievidzský divadelný Proces

V petrovskom Divadle VHV, presnejšie v miestnostiach jeho klubu, v júli bolo rušno. A tvorivo. Od polovice júla tam priprávali a potom aj skúšali pre nové divadelné predstavenie. Ide o predstavenie Franza Kafku Porces v réžii Petra Serge Butka.

Jeho premiéru v Báčskom Petrovci uskutočnili včera večer pred plnou sieňou Slovenského vojvodinského divadla. Neskoršie bude premiéra aj v Prievidzi a potom aj ďalšie reprízy.

Podľa Kafkovho románu Proces scenár napísal Vladimír Kavčiak.

Asistentkou réžie je Marína Dýrová. Hudbu podpisuje Jaroslav Zima a kostýmy Zvonimír Pudelka.

Ide o koprodukčný divadelný projekt Divadla „A“ / Shanti z Prievidze zo Slovenska , Divadla VHV z Petrovca a Next Picture z Prahy z Česka.

Nová divadelná premiéra v Petrovci

Predstavenie je adaptácia známeho Kafkovho románu, pričom žánrovo ide o komický horor. Využité sú aj prvky džezovej opery, kabaretná a moderná hudba. Vizuálne ho dotvárajú aj 3D projekcie a zvláštne vizuálne efekty.

V tomto Procese si zahrali Peter Hlavatý, Patrik Hostačný a Lucia Bakaiová, všetci z prievidzského divadla a Nataša Dobrovoljská, Ján BohušJán Sklenár z petrovského divadla.

„Život je proces a život každého jednotlivca je aj súdny proces.

Nakoniec súdneho procesu býva vyrieknutý rozsudok.

Za svoje skutky treba zodpovedať.

Ako sa teda správať a ku komu sa pridať, aby rozsudok nebol príliš ťažký?

Svet je totiž čoraz výraznejšie rozdelený.

Na ktorej strane je dobro a na ktorej zlo?

lo býva zväčša dobre maskované a neraz sa stotožňuje s diabolskou mocou.

Ale, ako hovorí jeden Kafkov aforizmus – diabol neexistuje.

Sú len milióny malých ľudských bytostí, ktoré mu slúžia.

Slúžime mu tiež?

Román Proces Franza Kafku na to neponúka odpoveď, skôr poukazuje na možnosť voľby.

Odpoveď treba hľadať hlboko v sebe.

Ponoriť sa do svojho vnútra a ujasniť si, sám so sebou a sám sebe.

Čo chcem, na čom mi záleží?

Či sa chcem dostať čo vyššie na tej narastajúcej pyramíde zla, alebo mi viac znamená dobro tohto sveta“, týmito slovami v afiši nového predstavenia divadelníci vítali divákov na premiére.

Foto: Jaroslav Čiep a Matej Peniaško

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs