OSLAVY DŇA PADINY 2019: Sobotňajšie podujatia

18.aug 2019

OSLAVY DŇA PADINY 2019: Sobotňajšie podujatia

V predpoludňajších hodinách v miestnostiach padinskej Základnej škole maršala Tita slávnostne otvorili jubilejný 10. ročník Výtvarného táboru Obecnej organizácie invalídov práce Kovačica.

Tentokrát v Padine podujatie zvítalo vyše 70 účastníkov, milovníkov výtvarného umenia, družby a zábavy takéhoto typu z celej Vojvodiny. Po uvítacom príhovore Martina Ďuriša, predsedu OOIP, podujatie slávnostne otvoril Milan Garašević, predseda Obce Kovačica. Okrem výtvarnej tvorivej práce účastníkov na nádvorí školy a v parku pred touto budovou, účastníci akcie sa mohli pokochať v krásnej výstave ručných prác, ktoré vyhotovili usilovné ruky padinských žien, v kresbách detí, ktoré účinkovali na tohtoročnom výtvarnom tábore pre deti a osoby s osobitnými potrebami, ako i v bohatej výstave olejomalieb a akvarelov z 9. ročníka VT OOIP.  

 

Výstava obrazov Alexandry Valentovej-Králikovej

V rámci oslavy Dňa Padiny v aule padinskej školy slávnostne sprístupnili aj prvú samostatnú výstavu výtvarných prác padinskej maliarky Alexandry Valentovej-Králikovej, ktorá pre túto príležitosť vystavila ponad 30 svojích obrazov. O výstave a jej autorke sa zmienili Martin Ďuriš, predseda OOIP, Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici, Prof. Anna Babiaková, výtvarná umelkyňa a Milan Garašević, predseda Obce Kovačica, ktorý výtavu aj otvoril.

 

Drotári v Slovenskom etnomúzeu Petráš

V popoludňajších hodinách v Slovenskom etnomúzeu Petráš usporiadali výstavu Drotári.

V uplynulých rokoch Dušanka a Pavel Petráš, majitelia SEM Petráš v Padine k oslave svojej dediny prispeli s mnohými tematickými výstavami, ktorými predstavili časti ľudovej tradície v Padine. Tentokrát dali dôraz na ľudové remeslo drotárstvo, použitie a oprávku kuchynského náradia v minulosti. Po odbornom zhodnotení výstavy Zdenky Obšustovej, dipl. etnologičky nasledoval príležitostný kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili členky dievčenskej speváckej skupiny DFS Holubička a sólistka Ivana Megová za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja ako i hostia zo Slovenska. 

S bohatým programom vystúpili členovia DFS Matičiarik z Banskej Bystrice pod taktovkou umeleckého vedúceho strednej zložky súboru Matúša Druga. Výstavu otvorila Mariana Melišová, poradkyňa predsedu Obce Kovačica. Program moderovala Anna Širková. https://youtu.be/okAHTZV1bwA

 

V ŠS Dolina koncertovali

Vo večerných hodinách na letnom javisku Športového strediska Dolina návštevníkov zabávali domáce rockové skupiny Uzemljenje, High nation sensation, Vlasto a sacharinyYU Grupa, známa srbská rocková skupina, ktorú 1970 roku založili bratia Dragi a Žika Jelić.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs