5. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov

17.aug 2019

5. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov

Dnes v miestnostiach Galérie SND (v Slovenskom národnom dome) v Kysáči otvorili 5. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov.

Akademický maliar Michal Ďurovka privítal prítomných na vernisáži a potom sa zmienil o autoroch, ktorí tentoraz vystavujú svoju najnovšiu tvorbu.

Ako povedal, trinásti maliari ochotníci žijúci a tvoriaci v Kysáči s hostkou z Temerínu, na 5. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, keď ide o výtvarnícke žánre ponúkajú krajinky, salaše, tiež figurálne kompozície, portréty a zátišia. Raritou sú i originálne hudobné nástroje fujary. Na svojich najnovších prácach tvorcovia skúmali výtvarné prejavy od insity, realizmu, impresionizmu, expresionizmu až po súčasné maliarske trendy.

Potom sa zmienil aj o každom jednotlivom autorovi: „Zuzana Grňová úprimným maliarskym štýlom pripomínajúcim vyšívané kuchárky stvárnila mládenca a dievku v slovenskom ľudovom kroji. Mária Sláviková sa predstavuje presvedčivými realistickými portrétmi, a ponúkla aj svojrázne zobrazenie hroznovej oberačky. Anna Harjanová, kysáčanka mnoho rokov žijúca v Nemecku, hýrivým koloritom stvárnila poľné práce v Nemecku a zátišia”.

„Mária Páliková sa nadchýna rovinou, dedinou, salašmi, domácimi zvieratami, s veľkým zanietením to stvárňuje na plátne, aby sprítomnila život v minulosti terajším generáciám. Kysáčsky farár Ondrej Marčok pokračuje v maľovaní jedinečným štýlom podaných úchvatných krajiniek, ale sa venuje aj drevorezbe, výrobe a zdobeniu fujár. Zuzanu Ferkovú inšpirujú architektúra a život a práce na dedine v minulosti”.

„Zuzana Petrušková s veľkým zanietením stvárňuje idylické krajinky so zvieratkami. Zuzana Madacká sa premiérne na bienále predstavuje očarujúcimi priam rozprávkovými krajinkami. Po prvý krát vystavuje aj Ján Vozár, ktorý kresbou skúma prírodu a okolie. Pavel Vozár tiež debutuje na tomto bienále, a predstavuje sa s expresívne podanými krajinkami”.

„Stredoškoláčka Mila Páliková sa venuje tematike blízkej dospievajúcej mládeži. Hostkou je Vlasta Verebelji, maliarka z Temerínu, ktorá ponúka jej individuálne chromatické a achromatické videnie krajiniek. Karving majster Pavel Chrťan ponúka ukážku z jeho bohatého opusu vyrezávaného ovocia a zeleniny“.

Na záver M. Ďurovka konštatoval, že kysáčski maliari ochotníci sa kontinuovane a veľmi aktívne zaoberajú novou tvorbou. Kiež by ich zanietenie neopúšťalo, s odkazom a výzvou na rozvíjanie ich originálnych individuálnych štýlov aj do budúcna.

Ako maliar Ďurovka ešte povedal, výstava sa realizovala za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a z tejto príležitosti Galéria SND vydala katalóg, v ktorom sú fotografie Michala Madackého, ktorý urobil aj grafickú úpravu katalógu.

Výstavu otvorila Zuzana Ferková, predsedníčka Umeleckého spolku Michala Geržu, ktorá predtým prečítala báseň Andreja Ferku Na ceste k novému domu.

Výstava bude otvorená do 9. septembra.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs