Písomné maturity dnes štartujú testami zo slovenčiny

12.mar 2013

Po napísaní jednotných testov čaká maturantov slohová práca.

Písomnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry dnes štartujú písomné maturitné skúšky na 575 stredných školách po celom Slovensku. Na tohtoročné maturitné skúšky sa prihlásilo 57 232 žiakov na školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Maturita zo slovenského jazyka a literatúry čaká 54 449 študentov. Test a sloh z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 2 230 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 31 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Písomná časť maturitnej skúšky sa skladá z externej časti – štátom zadaných jednotných testov a internej časti – slohovej práce na centrálne zadanú tému. Zabezpečuje ich Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

V rámci externej časti zo slovenského jazyka a literatúry čaká maturantov 90-minútový test, ktorý obsahuje 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Po testoch nasleduje slohová práca, na ktorú budú mať 150 minút. Témy budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v Slovenskom rozhlase – Rádio Slovensko a zverejnené na internetových stránkach ministerstva školstva (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), ÚIPŠ – školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk.

Pri tohtoročných maturitách sa pri celkovom hodnotení kladie väčší dôraz na úspešnosť študentov pri externom teste i písomnej práci. Pri jazykoch, ktoré majú externú časť i písomnú prácu, sa teraz bude prihliadať na ich výsledky aj v prípade, ak žiak zvládne ústnu skúšku na trojku alebo lepšie. Musí dosiahnuť buď viac ako 25 percent z písomnej práce alebo viac ako 33 percent z externého testu, ak chce úspešne zmaturovať. V prípade, že maturant dostane z ústnej skúšky štvorku, na to, aby úspešne zmaturoval, bude potrebovať viac ako 33 percent z externého testu a súčasne aj viac ako 25 percent zo slohovej práce. Ak maturant neuspeje v písomnej skúške, môže ísť na ústnu maturitu a písomnú skúšku si bude musieť zopakovať.

Písomné maturity pokračujú v stredu 13. marca písomnou skúškou z cudzieho jazyka a 14. marca písomne preveria ich znalosti z matematiky. Písomky z maďarského, či ukrajinského jazyka a literatúry nasledujú 15. marca. Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 16. – 19. apríla 2013. Školy dostanú výsledky žiakov najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej časti maturitnej skúšky, pred odchodom žiakov na akademický týždeň.

Distribúciu maturitných testov sprevádzajú osvedčené bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úniku otázok. Zásielky nepôjdu priamo do škôl, ale na 40 distribučných miest, kde si ich riaditelia škôl v deň skúšky vyzdvihnú. Ďalším bezpečnostným opatrením sú ochranné prvky na testoch a ich jednoznačná identifikácia, na základe čoho vie NÚCEM presne určiť, komu a kedy boli testy doručené.

Ústna forma internej časti maturity študentov čaká od 20. mája do 7. júna 2013.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs