Plány na oslavu Dňa osady

16.máj 2013

V poradí deviate zasadnutie miestneho vedenia Kulpína usporiadali vo štvrtok 9. mája v priestoroch Miestneho spoločenstva. Členom rady sa v záverečnom bode venovanom dohovorom o oslave Dňa Kulpína pripojili i členovia vedenia Klubu Kulpínčanov.

Kosenie trávy na priedomí tiež patrí k úprave osady

Kosenie trávy na priedomí tiež patrí k úprave osady

Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia v prvom bode hovorili o požiadavke Michala Čiliaka, predsedu a choreografa KUS Zvolen. V rozsiahlejšom liste, ktorý zaslal miestnemu vedeniu, M. Čiliak žiadal, aby ho zamestnali spolovice ako umeleckého vedúceho, choreografa a organizátora činnosti KUS Zvolen a spolovice ako manažéra – koordinátora kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivít v rámci MS Kulpín. Členovia sa jednohlasne zhodli, že tejto žiadosti nemožno vyhovieť. Zároveň uzavreli, že treba čím skôr vzhliadnuť situáciu v Kultúrno-umeleckom stredisku Zvolen a následne usporiadať zhromaždenie v miestnostiach KUS, na ktorom sa stretnú členovia Zvolenu za prítomnosti M. Čiliaka s členmi Rady MS Kulpín.

V pokračovaní predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman pripomienkoval tajomníkovi MS Kulpín Zlatkovi Harmincovi, že okrem pre prvý bod zasadnutia členovia Rady spolu s pozvaním na zasadnutie nedostali žiadny písomný materiál. Tajomník Harminc informoval, že 17. a 18. mája na návštevu do Kulpína prídu futbalisti – veteráni z partnerskej Riečky spolu so starostom Mariánom Spišiakom. Ten víkend bude vyhradený pre športové futbalové hody na ihrisku FK Kulpín. Ďalej miestne vedenie rozoberalo požiadavku dobrovoľného požiarnického spolku z Báčskeho Petrovca o finančnú podporu. Vzhľadom na to, že v Kulpíne takýto spolok nie je a tento z Petrovca intervenuje aj v Kulpíne, rada sa rozhodla podporiť ho sumou 15-tisíc dinárov. V súvislosti s jarnou úpravou osady rozhodli, že treba upozorniť domácnosti, aby si upravili priedomia. Keďže je v osade hodne prázdnych domov, pred ktorými trávu nikto nekosí, povedali, že tieto práce vykoná komunálny podnik, ale za takú službu sa musí zaplatiť.

Záverečný bod zasadnutia venovali dohovoru o oslavách dňa osady. Deň Kulpína sa oslavuje 10. júla, ale vzhľadom na to, že tohto roku je to streda, Rada MS Kulpín a Klub Kulpínčanov sa dohodli, že oslavu usporiadajú v sobotu 13. júla. Do programu navrhli zaradiť slávnostné zasadnutie, ale aj odhaľovanie busty Pavla Jozefa Šafárika v parkovej aleji pred kaštieľom. Predseda RMS Čeman navrhol, aby náplň osláv obohatili a doplnili ďalšími obsahmi, konkrétne kultúrno-umeleckým programom. Potrebné je do oslavy zapojiť aj všetky združenia v osade vrátene mládežníckej organizácie a treba mať na mysli aj pobavenie pre mládež.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs