SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

16.máj 2013

20konf-janosik

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE V JÁNOŠÍCKOM KOSTOLE sa uskutočnila v prvú nedeľu po Vstúpení Pána Krista na nebesá. Keďže sa v minulom roku pre malý počet detí konfirmácia nekonala, v nedeľu 12. mája sa dospelými členmi cirkvi stalo 12 detí narodených v rokoch 2000 a 2001. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a príbuzných v nezvyčajne plnom kostole potvrdili svoju krstnú zmluvu a prvýkrát prijali Večeru Pánovu. V dojímavej kázni pán farár Slađan Daniel Srdić konfirmandom poprial, aby vo viere nachádzali posilnenie v ťažkých chvíľach, aby mali z nej radosť a vždy si opakovali dôvody na vďačnosť a kriesenie viery.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs