Karol Chovan (1934 – 2013)

16.máj 2013

In memoriam

20inKarol

V sobotu 10. mája 2013 v osemdesiatom roku života túto časnosť opustil Karol Chovan, dlhodobý aktívny člen a vedúci orchestra Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota v Šíde. Narodil sa roku 1934 v Šíde, kde strávil celý svoj životný vek, počas ktorého sa vyše 60 rokov venoval práci v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Jednota. Začal ako mládežník, keď sa zúčastňoval v mnohých podujatiach organizovaných po druhej svetovej vojne, potom sa ujal harmoniky, s ktorou sa kamarátil až do smrti. Na harmonike hrával na tancoch v Slovenskom dome hneď po druhej svetovej vojne, avšak po výstavbe a otvorení novej budovy Slovenského domu spolu s piatimi kamarátmi založil prvý spolkový orchester. Ako roky plynuli, v orchestri sa striedali generácie hudobníkov, no Karol zostával stále v orchestri. Neskoršie sa stal vedúcim orchestra a túto funkciu zastával do minulého roku, keď posledný raz verejne vystúpil v programe váľania mája pred Slovenským domom v Šíde.

Bol veľký bohém a veselej povahy. Pre tieto jeho vlastnosti si ho vážili a mali ho radi všetky generácie spolkárov. Orchester sa s ním rozlúčil v apríli, pri oslave jeho 79. narodenín. Zahrali mu zo srdca, akoby vedeli, že to bude na rozlúčku. Pri tej príležitosti od spolku dostal ďakovný list za dlhodobú aktivitu a činnosť v spolku. Bolo to prvé uznanie, ktoré tento spolok odovzdal v roku oslavy 100. výročia pôsobenia.

Odchodom Karola Chovana v SKUS Jednota zostáva prázdno, ale zostáva aj pamiatka na jeho vytrvalosť a nesebeckú prácu, za ktorú mu spolok bude navždy povďačný.

SKUS Jednota Šíd

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs