Stretnutie po 22 rokoch

16.máj 2013

V nedeľu 12. mája sa v Šíde stretli členovia cirkevných zborov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi zo Šídu a z Chorvátska, zo Solian. Bola to vzácna chvíľa, pretože sa na stretnutí znovu nadviazali kontakty dvoch cirkevných zborov, ktoré boli prerušené roku 1991 začiatkom minulej vojny.

Farárky Svetlana Feldyová a Olina Kolárová

Farárky Svetlana Feldyová a Olina Kolárová

Po spoločných bohoslužbách v šídskom kostole, ktoré vykonali Svetlana Feldyová, farárka cirkevného zboru zo Solian, a Olina Kolárová, farárka cirkevného zboru v Šíde, hostia navštívili Slovenský národný dom. Tam ich domáci oboznámili s programom osláv stého výročia pôsobenia spolku a zároveň im usporiadali hodinku spoznávania dejín šídskych Slovákov a činnosti slovenských kultúrnych spolkov v tomto meste.

V sieni v kostole domáci a hostia za pomoci farárok, cirkevných kroník a spomienok starých cirkevníkov oživili minulosť dvoch zborov. Zistili pritom, že od založenia matkocirkvi v Šíde roku 1894 a po rok 1991 cirkevný zbor v Soľanoch bol fíliou šídskeho cirkevného zboru. Počas tohto spoločného pôsobenia a spolužitia solianski cirkevníci si vybudovali dve modlitebnice, jednu v období medzi dvoma svetovými vojnami koncom dvadsiatych rokov minulého storočia a druhú roku 1985. Toto spolunažívanie prerušila vojna v roku 1991, keď sa cirkevný zbor v Soľanoch dočasne stal fíliou viacerých evanjelických cirkevných zborov v Chorvátsku a pred asi desiatimi rokmi sa stal samostatným cirkevným zborom.

Počas minulých 22 rokov verejné kontakty medzi dvomi zbormi boli zrušené a znovu ich nadviazali v minulom roku, keď delegácia zo Šídu pobudla na návšteve v Soľanoch. Vtedy sa dohodli na stretnutí cirkevníkov, ktoré teraz aj realizovali. Ďalšie stretnutie si dohodli v Soľanoch 25. mája pri príležitosti cirkevnej slávnosti.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs