KONFIRMÁCIE V KOVAČICI

16.máj 2013

20Konfirmaciazbor2 20Konfirmaciazbor

 SLÁVNOSTNÉ KONFIRMÁCIE V KOVAČICI. V nedeľu 5. mája v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, príbuzných a priateľov prebiehala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo dvadsaťjeden konfirmandov a novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru II sa stalo dvanásť chlapcov a deväť dievčat. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Martin Bajza. Týždeň neskoršie, čiže v nedeľu 12. mája v kovačickom kostole senior banátsky Pavel Sklenár konfirmoval dvadsiatich dvoch konfirmandov, desať chlapcov a dvanásť dievčat, ktorí sa stali novými dospelými členmi evanjelického zboru I. Konfirmandi pri tejto slávnostnej príležitosti po prvý raz prijali Večeru Pánovu.

A. Chalupová 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs