Početné vystúpenia

18.apr 2013

Spevácke teleso Komorný zbor Musica viva sa v roku 2012, ako aj v minulých rokoch, zúčastnil na početných kultúrnych podujatiach v Báčskopetrovskej obci, ale i na podujatiach pokrajinského významu, akými sú Slovenské národné slávnosti a Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré od svojho vzniku zbor aj organizuje. Zúčastnil sa aj na programoch osláv Dňa Petrovca a Dňa obce, v programoch Matice slovenskej na promóciách kníh a výročnom zasadnutí, na výročných zhromaždeniach iných združení a spolkov, na akciách v Galérii Zuzky Medveďovej a v programoch iných organizátorov. Zbor vystúpil aj mimo lokálneho prostredia: na obecnej prehliadke v Hložanoch, viackrát v Novom Sade, v slávnostnom programe Dňa mesta Senty, na Festivale Ozveny staroslovienčiny v Telgárte a na bohoslužbách v Hranovnici v Slovenskej republike. Dokopy sa verejne svojím spevom predstavili 21-krát.

Zboristky po skončení veľkonočného koncertu v petrovskom kostole

Ako bolo počuť na výročnom zhromaždení zboru v stredu 10. apríla, niektoré speváčky sa zúčastnili na dirigentskom kurze, kde získali nové skúsenosti v prednese zborovej a vokálno-inštrumentálnej hudby. Všetci aktívni speváci zboru sa dopracovali k novej kvalite prednesu vďaka sústavnej práci, ktorá aj v tomto roku v zbore pokračovala. Skúšky zboru boli dvakrát týždenne: v období, keď sa vykuruje, v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka a v letnom období v priestoroch Domu Matice slovenskej v Srbsku. V zbore v roku 2012 bolo aktívnych 17 speváčok a spevákov. Tie zoskupovala vedúca zboru Mariena Stankovićová-Kriváková. Klavírny sprievod na koncertoch mal na starosti Vladimír Kováč z Báčskej Palanky a sprievod ľudových piesní mal harmonikár Zdenko Makovník. Od polovice roka mužská zložka zboru už nepôsobila, ale od októbra sa do zboru pridali aj členky Zboru slovenských pedagógov s dirigentkou Annou Medveďovou. Zbor pedagógov dovtedy pôsobil pri Gymnáziu Jána Kollára.

Hoci nie veľmi početný, predsa bol zbor aj vlani iniciátorom a organizátorom Stretnutia slovenských zborov z Vojvodiny. Piaty Koncert slovenských zborov z Vojvodiny sa konal 10. novembra v sieni SVD v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa na ňom šesť slovenských zborov z Vojvodiny: z Nového Sadu, Starej Pazovy, Kovačice, Selenče a Báčskeho Petrovca a dva hosťujúce zbory – zo Senty a z Vranova nad Topľou zo Slovenskej republiky. Slovenské zbory z Vojvodiny majú vďaka tomuto jedinečnému podujatiu možnosť navzájom sa lepšie spoznať, zveľadiť vzájomné kontakty, plánovať spoločné projekty, koncerty a zájazdy, ako i na skúsenostiach iného zboru zveľadiť vlastný prednes.

Z plánu práce na rok 2013 zboristky v 13. roku svojej činnosti už realizovali tri významné vystúpenia: na výročnom zasadnutí petrovského MOMS, v rámci Veľkonočného chrámového koncertu a v Kovačici pri oslave výročia vzniku tamojšieho Mužského komorného zboru. Aj v nasledujúcich  mesiacoch činnosť zboru bude usmernená na účasť na kultúrnych programoch predovšetkým v prostredí, v ktorom zbor pôsobí, a v bližšom okolí. V júni si naplánovali cestu do Vranova nad Topľou a vystúpenie na Vranovských zborových slávnostiach.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs