Pocity také a onaké

9.júl 2013

28osobdiskrimdan_JPGJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BOBAN KAROVIĆ, NOVINÁR DENNÍKA DANAS, NOSITEĽ CENY ZA BOJ PROTI DISKRIMINÁCII

– Vyčítate si dakedy profesionálnu zameranosť na oblasť ľudských práv?

– Kým to robím, píšem o nej, je aj predpoklad, že to bude mať akýsi účinok. Vo chvíľach, keď zistím, že moc nepodniká nič a že vystala reakcia, tak klesám na duchu a uvažujem o tom zbaviť sa naliehavých tém a upriamiť sa na iné. No aj napriek takýmto rozporným pocitom ľudské práva i naďalej považujem za najdôležitejšiu tému, za oblasť, ktorej sa aj všeobecne, ale aj zo strany moci venuje málo pozornosti. Práve preto som sa aj rozhodol, že budú mojou tematickou špecializáciou. V tom všetkom je najpodstatnejšie porozumenie redakcie pre to, aby som deň čo deň písal aj o problémoch Rómov, aj o problémoch žiadateľov o azyl. Keď ide o týchto druhých, mal som napríklad problémy s tým, že nikto nechcel poskytnúť konkrétne odpovede na otázky, ako sú: prečo azylanti pri nízkych teplotách spia pod holým nebom, prečo nedostávajú potraviny, je pravdou, že im pýtali peniaze, aby ich prijali do príslušného strediska? Šlo o seriál pozostávajúci zo sedem textov, po ktorom sa, žiaľ, takmer nič nezmenilo. Aj to dosť o všetkom vraví – menej o médiách a ich vplyve, viac o moci. Na strane druhej aj napriek tomu stále verím, že médiá majú vplyv, a že preto musia aj naďalej sústavne poukazovať na všetky možné narúšania ľudských práv.

                                                                            Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs